Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För vårdgivare

ett barn i naturen

Här får du som är vårdgivare information om bland annat remittering och konsultationer. Vi berättar även om det stöd vi erbjuder dig som arbetar inom äldrevården och om centrum för äldretandvård (CÄT). Dessutom finns här instruktioner för hur man beställer vårt material Fluoridguiden och Friska barn – vi hjälps åt.

Tandvårdens medicinska riktlinjer finns på Vårdgivarwebben 1177.

Elektronisk fakturering

Observera att Västra Götalandsregionen endast tar emot e-fakturor (PDF räknas inte som e-faktura). Mer information om detta hittar du på vår Servicewebb:
Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen - Servicewebben (vgregion.se)

Om fakturan innehåller sekretessuppgifter/patientdata ska den i stället skickas via post.

Vid fakturering till Folktandvården Västra Götaland ska nedanstående fakturaadress användas. Glöm inte att ange beställar-ID (referens).

Fakturaadress

Folktandvården Västra Götaland
FE 018
405 83 Göteborg

GLN: 7350003379775
Peppol-id: 0088:7350003379775

Beställar-ID

För att fakturan ska hamna rätt och kunna betalas i tid behöver den innehålla korrekt beställar-ID (referens). Varje klinik/verksamhet har ett unikt beställar-ID. Kontakta den klinik/verksamhet som du ska fakturera för att få rätt beställar-ID.

Vid fakturering av Frisktandvård, ange beställar-ID 7530001.

Ska ett frisktandvårdsavtal flyttas till oss i Västra Götaland behöver du fylla i blanketten "Överflyttning av patienter med frisktandvårdsavtal inom Folktandvården Sverige".

Blankett för överflyttning av frisktandvårdsavtal

Skicka den ifyllda blanketten till:

Folktandvården Västra Götaland
Huvudkontor
405 44 Göteborg

Kontakt

Andra landsting och regioner är välkomna att höra av sig till oss för ytterligare information om Frisktandvård i Västra Götaland.
frisktandvard.ftv@vgregion.se

Goda råd om barns tänder - affisch

En affisch framtagen för våra asylsökande, den innehåller text på svenska, engelska, somaliska, arabiska och BKS. Se exempel i dokumentet nedan. Vill du köpa affischen eller få mer information, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Goda råd om barns tänder" i ämnesraden.

Goda råd om barns tänder

Stöd vid den dagliga munvården - bildkartor

Består av 33 bildkartor med fotografier och korta texter som förklarar tandborstning och approximal rengöring med olika hjälpmedel. Läs mer i dokumentet nedan, där finns även information om hur du beställer.

Stöd vid den dagliga munvården

Friska barn, vi hjälps åt - A5-kort

Ett material bestående av 16 bilder. Baksidan innehåller korta texter som ger stöd i samtalet vid munhälsobedömning av de allra minsta. Se exempel i dokumentet nedan. Vill du köpa materialet eller få mer information, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Friska barn, vi hjälps åt" i ämnesraden.

Friska barn, vi hjälps åt

Råd om barns tänder - för utskrift

Ett informationsblad om goda råd för barns tänder framtaget för våra asylsökande. Finns på 20 olika språk. Bland annat albanska, arabiska, BKS, dari, engelska, kurdiska, somaliska med flera. Dokumenten finns här nedan för utskrift.

Albanska

Arabiska

BKS

Dari

Engelska

Kurmanji

Mandarin

Persiska

Polska

Romani

Rumänska

Ryska

Somaliska

Sorani

Spanska

Svenska

Swahili

Thailändska

Tigrinja

Turkiska

Specialisttandvården erbjuder patientrelaterade konsultationer på allmäntandvårdsklinik. Vid önskemål om konsultation eller auskultation, kontakta aktuell klinik. Du kan även skicka en konsultationsremiss, som kan besvaras utan att patienten behöver tid för undersökning och/eller behandling på specialistkliniken.

Våra kliniker

Här finns informationsmaterial och rapporter från Folktandvårdens hälsoodontologiska enhet.

Hälsosamtal med familjer, fokus på hälsosamma matvanor - rapport av Katharina Wretlind, Ulrika Åhs Jonsson och Maria Magnusson

Hälsosamtal över dukat bord, metodutveckling och samverkan - rapport av Katharina Wretlind, Sofia Jakobsson, Ulrika Åhs Jonsson och Maria Magnusson

Samverkansprojekt Folktandvården och familjecentralen i Södra Ryd, Skövde - Utvärdering efter fem år - slutrapport av Anita Alm och Eva-Karin Bergström

Tandhygienist på Boda familjecentral - rapport av Katharina Wretlind

Verktygslåda, för samverkan kring hälsosamma levnadsvanor i barnfamiljer - Sofia Jakobsson och Ulrika Åhs Jonsson

Prata tandvård och munhälsa med barn

Varje år presenterar Folktandvården ett odontologiskt bokslut.

Odontologi är läran om tänderna och dess sjukdomar och det odontologiska bokslutet är en kartläggning av det odontologiska resultatet av Folktandvårdens verksamhet. Ungefär på motsvarande sätt som ett ekonomiskt bokslut är en sammanställning av det ekonomiska resultatet.

Syftet med det odontologiska bokslutet är att ha ett faktaunderlag för analys, diskussioner och beslut om Folktandvårdens framtida utveckling.

Det odontologiska bokslutet beskriver bland annat utvecklingen bland alla våra olika typer av patienter (patientpopulationen), hälsoläget och vilken typ av behandlingar vi ger (behandlingspanoramat).

Bokslutet beskriver i första hand verksamheten i allmäntandvården. På sikt kommer det även att inkludera mer av specialisttandvårdens verksamhet.

Odontologiskt bokslut 2022

Odontologiskt bokslut 2021

Odontologiskt bokslut 2020

Odontologiskt bokslut 2019

Odontologiskt bokslut 2018

Odontologiskt bokslut 2017

Odontologiskt bokslut 2016

Odontologiskt bokslut 2015

Våra ortodontilaboratorium erbjuder fullservice inom tandreglering. Vi är specialiserade på individuellt anpassade tandställningar, både löstagbara och fasta apparaturer. Vi tillverkar även bettskenor, idrottstandskydd och snarkskenor. Välkommen med din beställning.

Våra kliniker

16 februari 2021:

 • F.n. saknas specialister för Endodonti i Uddevalla 

--------

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, skicka en e-remiss via T4 Webremiss.

Registrera klinik i T4 Webremiss

För att kunna registrera en klinik i T4 Webremiss behövs ett säkerhetskort som innehåller en personlig e-legitimation, ett så kallat TjänsteID+ eller SITHS-kort. När kortet sitter i datorn kan klinik-/praktikansvarig registrera sin klinik under "Registrera dig" på den här sidan. Observera att Folktandvårdssupporten måste godkänna och aktivera den nya användaren innan det är möjligt att logga in.

När allt är klart kan klinik-/praktikansvarig själv godkänna och aktivera ytterligare användare på kliniken samt ta bort behörighet för behandlare som avslutat sin tjänst.

Hur skickar jag en e-remiss?

Logga först in via TjänsteID+ eller SITHS-kort, följ sedan manualen för T4 Webremiss

Jag har inget TjänsteID+ eller SITHS-kort, hur gör jag då?

Om du inte har ett TjänsteID+ eller SITHS-kort kan du beställa det här

Jag kan inte skicka e-remiss, hur gör jag då?

Vi arbetar med att minska antalet manuella remisser, detta för att höja patientsäkerheten och för att effektivisera omhändertagandet. Därför uppmanar vi alla som har möjlighet att skicka e-remisser. Om du av någon anledning inte kan skicka e-remisser, fyll i remissblanketten nedan och skicka till den specialistklinik som patienten ska remitteras till.

Remissblankett

Manual T4 Webremiss

Våra kliniker

Vid remittering till Specialistkliniken för Odontologisk radiologi vid FTV VGR är följande remisstext nödvändig för att kliniken ska kunna hantera Er remiss. Kliniken kan inte hantera elektroniska remisser från externa remittenter.

Information kopplat till varje rubrik ska ingå i remisstexten. 

Frågeställning 
Tydlig frågeställning. Berättigandebedömning görs utifrån frågeställning och övrig remisstext och ligger till grund för beslut om vilken undersökningsmetod som är bäst lämpad.

Region som skall undersökas 
Tex tand 18, regio 27-28, regio 33-36 etc.

Anamnes 
Uppgifter av betydelse för röntgenundersökning och diagnostik.

 • Kväljningar
 • Funktionsvariationer: för undersökning med panorama, CBCT eller CT måste patienten kunna vara stilla i 20-40 sekunder.
 • Tandvårdsrädsla
 • Sjukdomar
 • Medicinering (särskilt de som påverkar tänder och skelett tex bisfosfonater)
 • Ange om tolkbehov finns
 • Ange om patienten är rullstolsburen och om det är möjligt för patienten att själv förflytta sig till annan stol (är till exempel aktuellt vid CBCT-undersökning).

Symtom/kliniska fynd/diagnos
I aktuell tandregion eller övrigt av betydelse.

Planerad behandling i aktuell tand- eller käkregion
Extraktion, fixturinstallation, apikalkirurgi etc. Skall behandlingen utföras av annan än remittenten dvs remitteras vidare till specialisttandvården för behandling – läs mer under rubriken Patienter som även remitteras till annan specialistklinik.

Tidigare röntgenbilder 
Privata remittenter ska bifoga aktuella bilder digitalt på USB eller CD. Vi har tillgång till röntgenbilder tagna inom folktandvård och sjukvård inom Västra Götaland.

Övrig information

Konsultationsremisser
Tydliggör att remissen avser en konsultation. Ange vad du ser i bilderna och vilka bilder som avses (datum). Generella konsultationer av panoramabilder utförs ej.

Patienter som även remitteras till annan specialistklinik
Om röntgenunderlaget är till för behandling hos annan än remittent (tex vidare remiss till specialistklinik) ska röntgenremissen i stället skickas av den behandlande kliniken. Detta gäller särskilt vid misstanke om malignitet, mer omfattande patologi eller trauma då det underlättar omhändertagandet av patienten.

Väntetid
Akuta patienter får tid samma eller efterföljande dag - ring till kliniken. Övriga patienter kallas inom 1-3 månader.

Klinikens telefonnummer vx.
010-441 78 80

Allmänt

2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft vilket gav upphov till att Strålskyddsmyndigheten publicerade ett antal nya föreskrifter som gäller verksamhet med joniserande strålning. Grundpelarna inom röntgendiagnostik är berättigande samt optimering, och just vikten av berättigande är något som betonas i de nya föreskrifterna.

En röntgenundersökning ska ha ett syfte där nyttan överväger risken och undersökningen ska anpassas till den diagnostiska nivå som krävs. Vår berättigandebedömning grundar sig på det som står i remisstexten och på tidigare bildmaterial om det finns.

Därför är en tydlig frågeställning och en utförlig remisstext en förutsättning för att remissen tas emot-, att patienten får en optimerad undersökning och att ett riktat röntgenutlåtande skrivs. Det är en specialist i Odontologisk radiologi som gör den slutliga berättigandebedömningen.

 

Folktandvården och barnhälsovården samverkar i hela Västra Götaland. I många områden omfattar det även familjecentraler. En stor utbildningsinsats har genomförts för att ge kunskap om varandras verksamheter och knyta lokala kontakter.

Exempel på samverkan:

 • Barnhälsovården delar ut tandkräm och tandborstar i samband med sitt hembesök vid åtta månader. Materialet bekostas av Folktandvården.
 • Ett gemensamt samtalsmaterial har tagits fram av Folktandvården och barnhälsovården. Detta material förstärker vårt gemensamma hälsobudskap och säkerställer att vi har samma budskap.
 • Informationsmaterialet Goda råd om barns tänder som finns på 14 språk används av Folktandvården, barnhälsovården och familjecentralen.
 • För att underlätta samverkan finns ett underlag för överföring som används när familjen behöver extra stöd.
 • Folktandvården förser barnhälsovården med material för provtagning av fluoridhalt i privata brunnar. Provet tas i samband med barnhälsovårdens första hembesök.

Folktandvårdens samverkan med familjecentral

Folktandvården har sedan flera år en etablerad samverkan med familjecentralen Boda i Borås och Södra Ryd i Skövde. Positiva erfarenheter har gett inspiration och idéer och på många platser har denna form av samverkan påbörjats.

Samverkan i Göteborg

Folktandvården har en överenskommelse med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd angående samverkan med familjecentraler. Aktuella familjecentraler är Angered centrum, Bergsjön, Hjällbo, Biskopsgården södra, Biskopsgården norra och Lövgärdet.

Personer som är över 24 år och har intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) ska enligt tandvårdsstödet erbjudas uppsökande tandvård. Det betyder att man har rätt till en bedömning av munhälsan hemma, oavsett om man bor på sjukhem, äldre- eller gruppboende eller i sitt eget hem. Munhälsobedömningen utförs av våra tandhygienister eller tandläkare och sker en gång per kalenderår. Bedömningen är kostnadsfri.

Intyg om nödvändig tandvård får patienten från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten, distriktssköterskan eller Västra Götalandsregionens enhet tandvård. Läs mer om vår uppsökande tandvård på sidan munhälsobedömning och om intyg för nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

Särskilt tandvårdsstöd - enhet tandvård i Västra Götalandsregionen

Här kan du se väntetiderna för specialisttandvården. Sorteringen är gjord efter specialitet och ort där en mottagning finns.

Väntetider

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar som riktar sig huvudsakligen till tandvårdspersonal, vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar med äldre. Men även utbildningar till gode män och biståndsbedömare. En viktig del i Cäts uppdrag är kunskapsspridning. Vi erbjuder flertalet olika utbildningar och föreläsningar men det finns utrymme för att anpassa efter era önskemål.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Exempel på utbildningar och föreläsningar: 

För tandvårdspersonal

 • Tandvårdsstödet för dig som arbetar med tandvård (1 tim)
  Genomgång av tandvårdsstödets delar, vilka diagnoser och tillstånd innefattas? Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård
 • Centrum för äldretandvård: vad gör vi?  (40 min)
  Verksamhetspresentation

För hälso-och sjukvårdspersonal

 • ROAG, en del av Senior Alert (2,5 tim)
  Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG och utvärdering av genomförda insatser
 • Ekonomiska tandvårdsstödet för dig som arbetar med hälso- och sjukvård (1 timme)
  Genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad, patientkategorier och intygsskrivning

För föreningar och organisationer som arbetar med äldre

 • Munhälsa och tandvårdsstödet (40 min)
  Munhälsans betydelse för livskvalitet, risken att tappa kontakten med tandvården samt det ekonomiska tandvårdsstödet

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Rapporter

TAIK – tandhygienist i kommunal verksamhet Slutrapport. Resultat och lärdomar från TAIK-projektet 2018 – 2022

Resultat och lärdomar från TAIK-projekte t 2018-2021 Kortversion av presentation vid TAIK-konferens 10 mars 2022

Är Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning? - Emelie Flander, Madeleine Wertsén och Catharina Hägglin, 2019. ISBN 978-91-982768-8-6

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin. 2017. ISBN 978-91-982768-3-1

Munvård på äldreboende - hur lång tid tar det? - Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin, 2015. ISBN 978-91-982768-0-0

Skör och äldre, vad händer med tänder? - Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo, 2013. ISBN 978-91-89558-81-6

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar - Ewa Nyström 2009

Mat och munhälsa- Nutritionsbehandling - hur påverkas munhälsan? - samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen. 2004. Reviderad 2015 av Lena Ljungkrona Falkm Ewa Nyström och Madeleine Wertsén

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019, kortversion från centrum för äldretandvård

Vetenskapliga artiklar


Oral Care Cards as a Support in Daily Oral Care of Frail Older Adults: Experiences and Perceptions of Professionals in Nursing and Dental Care-A Qualitative Study
- Persson J, Johansson I, Torgé CJ, Bergström EK, Hägglin C, Wårdh I. - Int J Environ Res Public Health 2022:19(15)

Aspects of Expansive Learning in the Context of Healthy Ageing - A Formative Intervention between Dental Care and Municipal Healthcare - Svensson AS, Grönbeck Lindén IGL, Kylén SK, Hägglin CH, Persson JP. - Int J Environ Res Public Health 2022:19(3):1089

Oral Assessment and Preventive Actions within the Swedish Quality Register Senior Alert: Impact on Frail Older Adults' Oral Health in a Longitudinal Perspective -Bellander L,  Andersson P,  Wijk H,  Hägglin C - Int J Environ Res Public Health 2021:18(24)

Oral health among older adults in nursing homes: A survey in a national quality register, the Senior Alert - Bellander L, Andersson P, Nordvall D, Hägglin C. Nurs Open 2021;8:1262-1274

Development of an instrument to assess oral hygiene ability in older adults: The oral hygiene ability instrument - Grönbeck Lindén I, Andersson P, Dahlin-Ivanoff S, Gahnberg L, Hägglin C. - Gerodontology 2019;37(1):19-27

Oral health and dental care of older persons. A systematic map of systematic reviews - Ástvaldsdóttir Á, Boström AM, Davidson T, Gabre P, Gahnberg L, Sandborgh Englund G, Skott P, Ståhlnacke K, Tranaeus S, Wilhelmsson H, Wårdh I, Östlund P, Nilsson M.Gerodontology. 2018;35(4):290-304

The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards -a Swedish Senior Alert survey - Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Rothenberg E, Wijk H. Safety in Health 2018;4(10):1-11

Factors Affecting OlderPersons' Ability to Manage Oral Hygiene: A Qualitative Study - Grönbeck Lindén I, Hägglin C, Gahnberg L , Andersson P. JDR Clinin Trans Res 2017;2(3):223-31

Sedation with orally administered Midazolam in elderly dental patients with major neurocognitive disorder - Rignell L, Mikati M, Wertsén M, Hägglin C. Gerodontology 2017;34(3):299-305

Prevalence of halitosis in elderly in nursing homes - Zellmer M, Gahnberg L, Ramberg P. Int J Dent Hyg. 2016; 14(4):295-300

Discontinued dental attendance among elderly people in Sweden - Grönbeck-Linden I, Hägglin C, Petersson A, Linander PO, Gahnberg L. J Int Soc Prev Community Dent 2016;6(3):224-9.

Övrigt

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige 2013, reviderad 2017.

Senast uppdaterad: 2022-06-03 12:48