För vårdgivare

Här får du som är vårdgivare information om bland annat remittering och konsultationer. Vi berättar även om det stöd vi erbjuder dig som arbetar inom äldrevården och om centrum för äldretandvård (CÄT). Dessutom finns här instruktioner för hur man beställer vårt material Fluorguiden, Det dolda sockret och Läkemedelsanamnes.

Pärmen Det dolda sockret är ett material om sockerinnehållet i våra vanligaste matvaror och visar mängden socker räknat i antal sockerbitar.

Pärmen innehåller 105 produkter uppdelat i följande rubriker:

 • Desserter
 • Drycker
 • Flingor
 • Godis
 • Kex, kakor
 • Mjölkprodukter
 • Sylt, marmelad
 • Övrigt

Det finns också ett avsnitt med faktablad som bland annat innehåller vilken påverkan olika kolhydrater har ur kariessynpunkt, vad energidryckerna innehåller och hur de påverkar oss. Där finns också att läsa om olika sötningsmedel och tips på hur man kan påverka sin sockerkonsumtion under en dag med några enkla val.

Förhoppningen är att pärmen skall vara ett redskap i det förebyggande arbetet som syftar till en bra allmänhälsa och en god tandhälsa.

Om socker - se exempel på innehåll i pärmen

Pris och beställning

Pärmen kostar 900 kronor (exklusive moms och porto).

Materialet uppdateras regelbundet. För att köpa den senaste versionen, kontakta:

Ange i beställningen:

 • Firmanamn
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson

Vid fakturering till Folktandvården Västra Götaland använd nedanstående faktureringsadress och ange rätt beställar-ID.

Faktureringsadress

Folktandvården Västra Götaland
Fe 018
405 83 Göteborg

Beställar-ID

För att fakturan ska komma rätt och kunna betalas i tid behöver varje faktura innehåller rätt beställar-ID. Varje klinik/verksamhet har ett unikt beställar-ID. Kontakta den klinik/verksamhet som du ska fakturera för att få rätt beställar-ID. Vid fakturering av Frisktandvård, ange beställar-ID 7530001.

Fluorbehandling är en hörnsten i tandvårdens kariesförebyggande behandling. Därför har vi tagit fram Fluorguiden som ska fungera som ett stöd och hjälp för tandvårdspersonal.

Häftet innehåller bland annat:

 • Allmänt och fakta om fluor
 • Vad säger socialstyrelsens rapport; "Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011" om användningen av fluor
 • Preventionsförslag
 • Fluorrekommendationer för barn och ungdom
 • Fluorinnehåll i några vanliga preparat
 • Överdosering

Fluorguiden ska vara ett levande dokument och successivt uppdateras. Fluorguiden är utarbetad av Anita Alm, odontologie dr, övertandläkare i pedodonti, i samråd med övriga medarbetare på hälsoodontologiska enheten på Folktandvården Västra Götaland. Fluorguiden reviderades 13 oktober 2015.

Pris och beställning

Priset för fluorguiden är 200 kr/st. Vill du köpa häftet eller få mer information, kontakta:

Ange i beställningen

 • Antal exemplar
 • Namn
 • Leveransadress
 • Fakturaadress

Ska ett frisktandvårdsavtal flyttas till oss i Västra Götaland behöver du fylla i blanketten "Överflyttning av patienter med frisktandvårdsavtal inom Folktandvården Sverige".

Blankett för överflyttning av frisktandvårdsavtal

Skicka den ifyllda blanketten till:

Folktandvården Västra Götaland
Huvudkontor
405 44 Göteborg

Kontakt

Andra landsting och regioner är välkomna att höra av sig till oss för ytterligare information om Frisktandvård i Västra Götaland.

För att tillgodose behovet av att snabbt och lätt kunna konsultera en specialist har vi ett webbaserat forum som heter Gerioweb. Där kan du som arbetar inom tandvården få konsultation och hjälp med terapiplanering av specialister. Vill du veta mer om Gerioweb, kontakta:

Specialisttandvården erbjuder patientrelaterade konsultationer på allmäntandvårdsklinik. Vid önskemål om konsultation eller auskultation, kontakta aktuell klinik. Du kan
även skicka en konsultationsremiss, som kan besvaras utan att patienten behöver
tid för undersökning och/eller behandling på specialistkliniken.

Våra kliniker

Läkemedelsanamnes för tandvården är en bok som innehåller alla i Sverige just nu registrerade läkemedel, inklusive naturläkemedel.

Boken innehåller:

 • Information om pereparat
 • Informationom generiska substanser
 • En lista på generika och vad dessa motsvarar för läkemedelsnamn
 • Kända biverkningar och interaktioner av betydelse för tandvårdspersonal

Beställning

Obs! Upplagan för 2015-2016 är slutsåld. En ny version planeras vara färdig för utskick under senvåren 2017. Beställningsblankett för den kommer i början av 2017.

Vill du beställa läkemedelsanamnesen skickar du i fylld blankett till:

Folktandvården Västra Götaland
Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg

Det går även bra att skicka blanketten via e-post till E-postadress. Observera att vi inte tar emot beställning via telefon.

Våra ortodontilaboratorium erbjuder fullservice inom tandreglering. Vi är specialiserade på individuellt anpassade tandställningar, både löstagbara och fasta apparaturer. Vi tillverkar även bettskenor, idrottstandskydd och snarkskenor. Välkommen med din beställning.

Våra kliniker

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, fyll i remissblanketten och skicka den till specialistkliniken som patienten ska remiteras till.

Remissblankett

Våra kliniker

Personer som är över 20 år och har intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) ska enligt tandvårdsstödet erbjudas uppsökande tandvård. Det betyder att man har rätt till en bedömning av munhälsan hemma, oavsett om man bor på sjukhem, äldre- eller gruppboende eller i sitt eget hem. Munhälsobedömningen utförs av våra tandhygienister eller tandläkare och sker en gång per kalenderår. Bedömningen är kostnadsfri.

Intyg om nödvändig tandvård får patienten från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten, distriktssköterskan eller Västra Götalandsregionens enhet tandvård. Läs mer om vår uppsökande tandvård på sidan munhälsobedömning och om intyg för nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

Särskilt tandvårdsstöd - enhet tandvård i Västra Götalandsregionen

Här kan du se väntetiderna för specialisttandvården. Sorteringen är gjord efter specialitet och ort där en mottagning finns.

Väntetider

Folktandvården erbjuder föreläsningar om äldres munhälsa för att öka kunskapen och kompetensen kring den äldre människans munhälsa. Föreläsningarna hålls av vårt kompetenscentrum, centrum för äldretandvård (CÄT). 

CÄT driver forsknings- och utvecklingsprojekt, skapar informationsmaterial och håller i föreläsningar för att öka och sprida kunskap till vårdpersonal, föreningar och organisationer.

Vill du boka en föreläsning? Kontakta:

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.


Publicerad: 2017-04-20 09:54