För vårdgivare

Här får du som är vårdgivare information om bland annat remittering och konsultationer. Vi berättar även om det stöd vi erbjuder dig som arbetar inom äldrevården och om centrum för äldretandvård (CÄT). Dessutom finns här instruktioner för hur man beställer vårt material Fluorguiden, Det dolda sockret och Läkemedelsanamnes.

Pärmen Det dolda sockret är ett material om sockerinnehållet i våra vanligaste matvaror och visar mängden socker räknat i antal sockerbitar.

Pärmen innehåller 105 produkter uppdelat i följande rubriker:

 • Desserter
 • Drycker
 • Flingor
 • Godis
 • Kex, kakor
 • Mjölkprodukter
 • Sylt, marmelad
 • Övrigt

Det finns också ett avsnitt med faktablad som bland annat innehåller vilken påverkan olika kolhydrater har ur kariessynpunkt, vad energidryckerna innehåller och hur de påverkar oss. Där finns också att läsa om olika sötningsmedel och tips på hur man kan påverka sin sockerkonsumtion under en dag med några enkla val.

Förhoppningen är att pärmen skall vara ett redskap i det förebyggande arbetet som syftar till en bra allmänhälsa och en god tandhälsa.

Om socker - se exempel på innehåll i pärmen

Pris och beställning

Pärmen kostar 900 kronor (exklusive moms och porto).

Materialet uppdateras regelbundet. För att köpa den senaste versionen, skicka e-post till info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Det dolda sockret" i ämnesraden. 

Ange i beställningen:

 • Firmanamn
 • Leveransadress
 • Faktureringsadress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson

Vid fakturering till Folktandvården Västra Götaland använd nedanstående faktureringsadress och ange rätt beställar-ID.

Faktureringsadress

Folktandvården Västra Götaland
Fe 018
405 83 Göteborg

Beställar-ID

För att fakturan ska komma rätt och kunna betalas i tid behöver varje faktura innehåller rätt beställar-ID. Varje klinik/verksamhet har ett unikt beställar-ID. Kontakta den klinik/verksamhet som du ska fakturera för att få rätt beställar-ID. Vid fakturering av Frisktandvård, ange beställar-ID 7530001.

Fluorbehandling är en hörnsten i tandvårdens kariesförebyggande behandling. Därför har vi tagit fram Fluorguiden som ska fungera som ett stöd och hjälp för tandvårdspersonal.

Häftet innehåller bland annat:

 • Allmänt och fakta om fluor
 • Vad säger socialstyrelsens rapport; "Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011" om användningen av fluor
 • Preventionsförslag
 • Fluorrekommendationer för barn och ungdom
 • Fluorinnehåll i några vanliga preparat
 • Överdosering

Fluorguiden ska vara ett levande dokument och successivt uppdateras. Fluorguiden är utarbetad av Anita Alm, odontologie dr, övertandläkare i pedodonti, i samråd med övriga medarbetare på hälsoodontologiska enheten på Folktandvården Västra Götaland. Fluorguiden reviderades 13 oktober 2015.

Pris och beställning

Priset för fluorguiden är 200 kr/st. Vill du köpa häftet eller få mer information, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Fluorguiden" i  ämnesraden. 

Ange i beställningen

 • Antal exemplar
 • Namn
 • Leveransadress
 • Fakturaadress

Ska ett frisktandvårdsavtal flyttas till oss i Västra Götaland behöver du fylla i blanketten "Överflyttning av patienter med frisktandvårdsavtal inom Folktandvården Sverige".

Blankett för överflyttning av frisktandvårdsavtal

Skicka den ifyllda blanketten till:

Folktandvården Västra Götaland
Huvudkontor
405 44 Göteborg

Kontakt

Andra landsting och regioner är välkomna att höra av sig till oss för ytterligare information om Frisktandvård i Västra Götaland.
frisktandvard.ftv@vgregion.se

För att tillgodose behovet av att snabbt och lätt kunna konsultera erfarna kollegor och specialister har vi ett webbaserat forum som heter Gerioweb. Där kan du som arbetar inom tandvården få konsultation och hjälp med terapiplanering av specialister. Vill du veta mer om Gerioweb, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Gerioweb" i ämnesraden.

Goda råd om barns tänder - affisch

En affisch framtagen för våra asylsökande med fyra språk: engelska, somaliska, arabiska och BKS + svenska. Se exempel i dokumentet nedan. Vill du köpa affischen eller få mer information, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Goda råd om barns tänder" i ämnesraden.

Goda råd om barns tänder

Stöd vid den dagliga munvården - bildkartor

Består av 33 bildkartor med fotografier och korta texter som förklarar tandborstning och approximal rengöring med olika hjälpmedel. Läs mer i dokumentet nedan, där finns även information om hur du beställer.

Stöd vid den dagliga munvården

Friska barn, vi hjälps åt - A5-kort

Ett material bestående av 16 bilder. Baksidan innehåller korta texter som ger stöd i samtalet vid munhälsobedömning av de allra minsta. Se exempel i dokumentet nedan. Vill du köpa materialet eller få mer information, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Friska barn, vi hjälps åt" i ämnesraden.

Friska barn, vi hjälps åt

Råd om barns tänder - för utskrift

Ett informationsblad om goda råd för barns tänder framtaget för våra asylsökande. Finns på 14 olika språk. Bland annat albanska, arabiska, BKS, dari, engelska, kurdiska, somaliska med flera. Dokumenten finns här nedan för utskrift.

Albanska

Arabiska

BKS

Dari

Engelska

Kurmanji

Mandarin

Persiska

Polska

Ryska

Somaliska

Sorani

Spanska

Svenska

Tigrinja

Swahili

Specialisttandvården erbjuder patientrelaterade konsultationer på allmäntandvårdsklinik. Vid önskemål om konsultation eller auskultation, kontakta aktuell klinik. Du kan även skicka en konsultationsremiss, som kan besvaras utan att patienten behöver tid för undersökning och/eller behandling på specialistkliniken.

Våra kliniker

Läkemedelsanamnes för tandvården är en bok som innehåller alla i Sverige just nu registrerade läkemedel, inklusive naturläkemedel.

Boken innehåller:

 • Information om preparat
 • Information om generiska substanser
 • En lista på generika och vad dessa motsvarar för läkemedelsnamn
 • Kända biverkningar och interaktioner av betydelse för tandvårdspersonal

Beställning

Läkemedelsanamnes för tandvården i upplaga 2017-2018 är slutsåld.

Här finns informationsmaterial och rapporter från Folktandvårdens hälsoodontologiska enhet.

Hälsosamtal med familjer,  fokus på hälsosamma matvanor - rapport av Katharina Wretlind, Ulrika Åhs Jonsson och Maria Magnusson

Hälsosamtal över dukat bord, metodutveckling och samverkan - rapport av Katharina Wretlind, Sofia Jakobsson, Ulrika Åhs Jonsson och Maria Magnusson

Samverkan Familjecentral och Folktandvården Södra Ryd Skövde - delrapport av Anita Alm

Tandhygienist på Boda familjecentral - rapport av Katharina Wretlind

Verktygslåda, för samverkan kring hälsosamma levnadsvanor i barnfamiljer - Sofia Jakobsson och Ulrika Åhs Jonsson

Prata tandvård och munhälsa med barn

Varje år presenterar Folktandvården ett odontologiskt bokslut.

Odontologi är läran om tänderna och dess sjukdomar och det odontologiska bokslutet är en kartläggning av det odontologiska resultatet av Folktandvårdens verksamhet. Ungefär på motsvarande sätt som ett ekonomiskt bokslut är en sammanställning av det ekonomiska resultatet.

Syftet med det odontologiska bokslutet är att ha ett faktaunderlag för analys, diskussioner och beslut om Folktandvårdens framtida utveckling.

Det odontologiska bokslutet beskriver bland annat utvecklingen bland alla våra olika typer av patienter (patientpopulationen), hälsoläget och vilken typ av behandlingar vi ger (behandlingspanoramat).

Bokslutet beskriver i första hand verksamheten i allmäntandvården. På sikt kommer det även att inkludera mer av specialisttandvårdens verksamhet.

Odontologiskt bokslut 2017

Odontologiskt bokslut 2016

Odontologiskt bokslut 2015

Våra ortodontilaboratorium erbjuder fullservice inom tandreglering. Vi är specialiserade på individuellt anpassade tandställningar, både löstagbara och fasta apparaturer. Vi tillverkar även bettskenor, idrottstandskydd och snarkskenor. Välkommen med din beställning.

Våra kliniker

Specialisttandvården tar emot remisser från såväl tandvård som övrig hälso- och sjukvård, både offentlig och privat. Vill du som vårdgivare remittera en patient till våra specialister, fyll i remissblanketten och skicka den till specialistkliniken som patienten ska remitteras till.

Remissblankett

Våra kliniker

Folktandvården och barnhälsovården samverkar i hela Västra Götaland. I många områden omfattar det även familjecentraler. En stor utbildningsinsats har genomförts för att ge kunskap om varandras verksamheter och knyta lokala kontakter.

Exempel på samverkan:

 • Barnhälsovården delar ut tandkräm och tandborstar i samband med sitt hembesök vid åtta månader. Materialet bekostas av Folktandvården.
 • Ett gemensamt samtalsmaterial har tagits fram av Folktandvården och barnhälsovården. Detta material förstärker vårt gemensamma hälsobudskap och säkerställer att vi har samma budskap.
 • Informationsmaterialet Goda råd om barns tänder som finns på 14 språk används av Folktandvården, barnhälsovården och familjecentralen.
 • För att underlätta samverkan finns ett underlag för överföring som används när familjen behöver extra stöd.
 • Folktandvården förser barnhälsovården med material för provtagning av fluoridhalt i privata brunnar. Provet tas i samband med barnhälsovårdens första hembesök.

Folktandvårdens samverkan med familjecentral

Folktandvården har sedan flera år en etablerad samverkan med familjecentralen Boda i Borås och Södra Ryd i Skövde. Positiva erfarenheter har gett inspiration och idéer och på många platser har denna form av samverkan påbörjats.

Samverkan i Göteborg

Folktandvården har en överenskommelse med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd angående samverkan med familjecentraler. Aktuella familjecentraler är Angered centrum, Bergsjön, Hjällbo, Biskopsgården södra, Biskopsgården norra och Lövgärdet.

Personer som är över 20 år och har intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) ska enligt tandvårdsstödet erbjudas uppsökande tandvård. Det betyder att man har rätt till en bedömning av munhälsan hemma, oavsett om man bor på sjukhem, äldre- eller gruppboende eller i sitt eget hem. Munhälsobedömningen utförs av våra tandhygienister eller tandläkare och sker en gång per kalenderår. Bedömningen är kostnadsfri.

Intyg om nödvändig tandvård får patienten från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten, distriktssköterskan eller Västra Götalandsregionens enhet tandvård. Läs mer om vår uppsökande tandvård på sidan munhälsobedömning och om intyg för nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

Särskilt tandvårdsstöd - enhet tandvård i Västra Götalandsregionen

Här kan du se väntetiderna för specialisttandvården. Sorteringen är gjord efter specialitet och ort där en mottagning finns.

Väntetider

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar till bland annat vård- och omsorgspersonal, föreningar och organisationer. De ämnesområden som berörs kan vara ekonomiskt tandvårdsstöd, munhälsa, munvård och Senior Alert/ROAG.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Attityder till munhälsa och munvård - enkätstudie av Catarina Andersson och Susanne Hermansson Cederin

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - rapport av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin

Mat och munhälsa - rapport, en samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvården - rapport av Ewa Nyström

Munvård på äldreboende - rapport av Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige

Skör och äldre, vad händer med tänderna? - rapport av Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo


Senast uppdaterad: 2018-06-28 11:04