Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet och organisation

Vår kompetens och vår storlek är helt unik. Vi har 153 allmäntandvårds- och specialisttandvårdskliniker och kan utföra alla typer av tandvård. Vi finns till för alla, från den yngsta till den äldsta och från den som är frisk till den som är svårt sjuk.

Vi arbetar för att du som bor i Västra Götaland ska ha god munhälsa hela livet. Vår vision 'Frisk i munnen hela livet' är vår ledstjärna i det dagliga arbetet och en del av vår ambition att bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland.

Du hittar våra kliniker i alla länets kommuner. Vi har 153 kliniker; 104 allmäntandvårdskliniker, 47 specialisttandvårdskliniker och två utbildningskliniker. Vi jobbar bland annat med:

 • Allmän- och specialisttandvård
 • Forskning och utveckling
 • Fluorlackning i grundskolan
 • Uppsökande tandvård
 • Utbildning av studenter på klinik i VFU, LIA och vår sommarskola
 • Handledning av nyexaminerad tandvårdspersonal
 • Utbildning av specialisttandläkare 
 • Utbildning av tandsköterskor

Vi erbjuder alla invånare i Västra Götaland vård på lika villkor utifrån tillgängliga resurser, oavsett var i länet du söker vård och oberoende av vilken typ av vård du behöver.

Drygt 95 procent av alla barn och unga i Västra Götaland går hos oss och vi finns också på plats i skolorna. De flesta skolbarn i Västra Götaland har fluorlackats i vårt förebyggande arbete för en bra munhälsa.

40% av alla vuxna i Västra Götaland har valt att gå till oss och en tredjedel av våra vuxna patienter har valt att teckna frisktandvårdsavtal. Under 2020 tog vi sammanlagt emot 678 000 patienter, barn och vuxna.

Folktandvårdens vision är ”Frisk i munnen hela livet” och tar utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet", med särskilt fokus på god hälsa. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla god munhälsa.

Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngsta till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk samt med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletterats med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa för invånarna.

Folktandvårdens uppdrag kommer från regionfullmäktige, regionstyrelsen och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Folktandvårdens uppdrag är att bedriva:

 1. Tandvård. Vårt vårduppdrag innebär att vi genomför och utvecklar all typ av tandvård - åt alla från den yngsta till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk - i hela Västra Götaland.
 2. Folkhälsoarbete. Vårt folkhälsouppdrag innebär att vi genomför och utvecklar förebyggande och hälsofrämjande arbete, riktat till befolkningen - i hela Västra Götaland.
 3. Utbildning, forskning och utveckling. Vårt uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning innebär att vi aktivt tar del av ny kunskap, utbildar framtidens tandvårdspersonal och medverkar i patientnära forskning

Folktandvården har under de senaste åren haft stort fokus på att tydliggöra och utveckla kulturen och värderingarna i organisationen. Målsättningen är att i ännu högre grad involvera patienter och invånare, leda vår verksamhet på ett hållbart sätt, engagera våra medarbetare, utveckla och enas om de bästa arbetssätten samt öppna upp för nya idéer.

Folktandvårdens värderingar är:

 • Engagemang - vi finns till för alla och gör skillnad
 • Samarbete - vår storlek, bredd och kompetens ger oss unika möjligheter
 • Glädje - vi skapar arbetsglädje och trivsel tillsammans

Vi når våra långsiktiga mål genom fem framgångsfaktorer, vilka kännetecknar ledande organisationer och framgångsrika verksamheter enligt Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning. Detta gäller allas insatser; från medarbetare till tandvårdsledning och styrelse där alla bidrar utifrån sin roll.

 1. Skapar värde med dem vi är till för.
  En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenters uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande.
 2. Leder för hållbarhet.
  Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.
 3. Involverar motiverade medarbetare.
  En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.
 4. Utvecklar värdeskapande processer och nätverk.
  Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunder och intressenter.
 5. Förbättrar verksamheten och skapar innovationer.
  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer får ledare och medarbetare kunskap om vad som kan uppnås och vägen dit. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.
Senast uppdaterad: 2022-03-16 15:00