Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frisktandvård – i stället för en tandvårdsförsäkring

Kvinna på stranden

Vill du ha regelbunden tandvård till fast pris för att främja mun- och tandhälsan och slippa oförutsägbara kostnader, rekommenderar vi dig Folktandvårdens Frisktandvård. Med Frisktandvård kan du helt enkelt prenumerera på god munhälsa!

I Västra Götaland har alla invånare fri barn- och ungdomstandvård fram till den sista december det året man fyller 23 år. Från och med det år du fyller 24 år betalar du själv för din tandvård. Då väljer du om du vill betala för varje besök, eller om du vill teckna ett frisktandvårdsavtal till en månatlig kostnad.

I Frisktandvårdsavtalet ingår bland annat undersökningar, akuttandvård och lagningar. Läs mer om vad som ingår via länken nedan.

Det mesta ingår

Är Frisktandvård en tandvårdsförsäkring?

Tandvårdsförsäkring, tandförsäkring eller tandläkarförsäkring – i folkmun finns det många namn för att beskriva Frisktandvård. Det är dock ingen försäkring, utan det är ett avtal om vård. Du försäkrar inte dina tänder, men du försäkrar dig om att du kommer att få en bra och regelbunden tandvård så länge avtalet gäller. Folktandvården är i dag en av få vårdgivare i Sverige som erbjuder avtal om abonnemangstandvård.

Så skiljer sig Frisktandvård från en försäkring

En försäkring är ett avtal mellan dig och ett försäkringsbolag. Du betalar en avgift, en så kallad premie, och försäkringsbolaget ger dig därmed ett ekonomiskt skydd för olika skador som kan inträffa. När du har fått en utgift som din försäkring omfattar så kan du ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag, som betalar utgiften i ditt ställe. Det finns ett fåtal tandvårdsförsäkringar på marknaden som riktar sig till privatpersoner.

Likheterna mellan Frisktandvård och tandförsäkring

Avtalet fungerar som en försäkring i den bemärkelsen att du betalar en fast summa varje månad för att slippa att riskera dyra utgifter den dagen ett behov av tandvård uppstår. Du har alltså möjlighet att skydda dig mot oförutsedda händelser. Avtalet ger dig en trygghet om ekonomisk stabilitet, även om något oväntat skulle inträffa.

Frisktandvård – en prenumeration på god munhälsa

Det finns olika skäl att välja Frisktandvård, och oavsett anledning så strävar vi alltid mot samma mål: att säkerställa din goda munhälsa livet ut. Vi på Folktandvården arbetar hälsofrämjande och finns till både för att hjälpa dig som är frisk att förbli frisk, och för att hjälpa dig som är sjuk att bli friskare. När du tecknar ett frisktandvårdsavtal ingår mer än enskilda behandlingsinsatser, du får genom ditt egenvårdsprogram även vägledning kring vad du själv kan göra för att värna om din egen munhälsa.

Hälsoskäl – med Frisktandvård förebygger du ohälsa

När du tecknar Frisktandvård så arbetar vi tillsammans med dig för att främja din munhälsa. Det innebär bland annat att vi kallar dig till regelbundna kontroller, där vi kan säkerställa att förebyggande åtgärder sätts in i tid. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring din munhälsa och kommer fram till vad som fungerar för dig. Vi finns där med både råd, vård och inspiration gällande alltifrån rengöring till livsstil och kost. Vi tar hand om dig och säkerställer att du får den behandling du behöver för din munhälsa.

Ekonomiska skäl – skydda dig mot oförutsägbara kostnader

Frisktandvårdsavtalet kan även ge dig en ekonomisk trygghet och stabilitet. Du försäkrar dig om att du slipper oväntade kostnader, och betalningen kan portioneras ut månadsvis. Du vet på förhand hur dina kostnader för tandvård kommer att se ut, tre år i taget.

Det här ingår i ditt frisktandvårdsavtal

All tandvård som du behöver för att hålla din mun frisk ingår. Detta innefattar både besök på våra fysiska kliniker och vår digitala klinik Folktandvården Online. Utöver all behandling ingår även ett personligt egenvårdsprogram med råd kring hur du kan ta hand om dina tänder på bästa sätt. Det mesta ingår i din Frisktandvård, men ibland kan du behöva eller önska vård som ligger utanför avtalet. Självklart kan du få även den vården hos oss på Folktandvården, men då får du betala ordinarie pris. Exempel på behandlingar som inte ingår är kostnader för tandreglering och estetisk tandvård.

Om du vill veta mer om ditt frisktandvårdsavtal kan du hitta ytterligare information via länken nedan.

Det mesta ingår

Så fungerar frisktandvårdsavtalet

Du kan teckna ett avtal om Frisktandvård från och med den 1 januari det året som du fyller 24 år. Efter att du har tecknat avtalet behöver du inte längre tänka på att boka tid hos oss, eftersom vi regelbundet kallar dig baserat på ditt behov av tandvård.

Tandvård till fast kostnad

Du väljer själv om du vill betala hela ditt årsbelopp på en gång eller om du vill dela upp summan. Du kan betala per månad via autogiro, per år via faktura eller e-faktura. Det går även att betala hela beloppet för tre år.

Avtalet förnyas vart tredje år

Du vet på förhand vad du kommer att betala för din tandvård under de närmsta tre åren eftersom det är så länge avtalsperioden för Frisktandvård löper. Under den tiden betalar du en fast summa varje månad och den inte påverkas av prisjusteringar.

Efter tre år erbjuds du ett nytt avtal och då bestäms din nya avgiftsklass baserat på hur väl du har följt egenvårdsprogrammet och tagit hand om dina tänder under tiden för avtalet. Avgiftsklassen kan höjas eller sänkas, det beror på vad som har hänt med dina tänder. Det nya priset baseras på din senaste undersökning.

Välj den klinik som passar dig

Du väljer själv vilken klinik hos Folktandvården du vill besöka. Ditt frisktandvårdsavtal gäller på Folktandvården över hela Sverige, och det innebär att du får hjälp var du än befinner dig ifall det skulle uppstå ett behov av akut tandvård. Du ska alltid söka hjälp hos Folktandvården i första hand, men om inte Folktandvården finns på den ort där du befinner dig så omfattar avtalet även akut tandvård hos andra vårdgivare. Om du flyttar från ett län till ett annat kan du ta med dig ditt avtal. Kontakta kliniken, via 1177 eller telefon, där du tecknade ditt avtal för att genomföra flytten.

Mer information om avtalet

Om du har fler frågor och vill veta mer om frisktandvårdsavtalet kan du läsa mer om det på vår sida ”Vanliga frågor och svar”. Om du inte hittar den information som du söker så är du alltid välkommen att kontakta din närmaste klinik.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar din Frisktandvård?

Frisktandvård kostar olika mycket för olika personer. Detta beror på att priset bestäms av vilken risk det finns att du får problem med din munhälsa. Din fasta kostnad för Frisktandvård beror alltså på din munhälsa. Ju bättre din hälsa i munnen är, desto mindre risk är det att du behöver tandvård och då blir din avgift lägre. Du kan alltså själv påverka priset på din tandvård genom att värna om din munhälsa och följa egenvårdsprogrammet som du får av din behandlare.

Avgiftsklasser

Kostnaden för Frisktandvård är uppdelad i 10 olika avgiftsklasser som är baserade på vilken riskgrupp du befinner dig i. Kostnaden ligger från 35 kr i månaden och uppåt. Om du vill läsa mer om avgiftsklasserna och vad du kan göra för att påverka vilken riskgrupp du hamnar i, så kan du göra det via länken nedan.

Avgiftsklasser

Offentligt skydd – allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Från och med det år som du själv börjar betala för din tandvård har du rätt till tandvårdsstöd, vilket innebär att Försäkringskassan betalar en viss del av dina tandvårdskostnader. Det statliga tandvårdsstödet som betalas ut består av olika delar, till exempel ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett högkostnadsskydd.

Du har möjlighet att använda ditt allmänna tandvårdsbidrag (ATB) från Försäkringskassan som delbetalning för din Frisktandvård. När du ingår ett avtal om Frisktandvård så godkänner du att Folktandvården använder ditt tandvårdsbidraget från Försäkringskassan som en del av betalningen så länge avtalet gäller. Detta innebär att du inte behöver göra något själv, utan bidraget blir en del av din månadsavgift automatiskt.

Försäkringskassans högkostnadsskydd gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om Frisktandvård, och det betyder även att månadsavgiften inte ingår i högkostnadsskyddet. Får du en behandling som inte ingår i Frisktandvård kan du dock få skydd för den kostnaden, exempelvis eventuella behandlingar före tecknandet av avtalet.

Dags att teckna Frisktandvård – hur gör man?

När du vill teckna ett nytt avtal om Frisktandvård börjar du med en undersökning hos en tandläkare eller tandhygienist. Läs mer om att teckna frisktandvårdsavtal via denna länk.

Så tecknar du Frisktandvård

Senast uppdaterad: 2022-06-09 18:03