Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tandreglering

Vi erbjuder tandreglering för barn, ungdomar och vuxna. Du kan få hjälp med tandreglering på flera platser i Västra Götaland. Här får du veta hur behandlingen går till.

Tandreglering, också kallat ortodonti, kan behövas när tänder inte kommer fram, har vuxit snett, sitter för tätt, för glest eller om något annat i bettet behöver förbättras. Tandreglering behövs ofta av estetiska skäl, men också för att undvika att tänderna blir skadade.

Behandling innebär att tandläkaren, med hjälp av en tandställning, förbättrar tändernas läge och hur de möts när du biter ihop.

Bettavvikelser upptäcks oftast i samband med vanliga tandundersökningar. Din tandläkare kontrollerar ditt bett i samband med undersökning och konsulterar en specialisttandläkare vid behov. Det behövs en remiss för att komma till våra ortodontikliniker.

Remiss och egen vårdbegäran

Barn och unga vuxna

Barn och ungdomar upp till 23 års ålder bedöms av en specialisttandläkare om de kan få tandreglering kostnadsfritt. Bedömningen om kostnadsfri tandreglering görs utifrån ett antal urvalskriterier, som grundar sig på riktlinjer för prioritering i Västra Götalandsregionen. Om kriterierna för kostnadsfri behandling inte uppfylls kan man i vissa fall få hjälp med tandreglering på egen bekostnad. Tandreglering med fast tandställning sker som regel vid 14 års ålder eller senare.

Vuxen

Om du som vuxen är i behov av tandreglering är du välkommen att kontakta din tandläkare. Då får du hjälp att komma i kontakt med en specialisttandläkare för konsultation. Du betalar själv för behandlingen, men det kan finnas undantag vid svårare avvikelser. Då kan tandregleringen omfattas av det statliga tandvårdsstödet och del av kostnaden kan då Försäkringskassan stå för.

Försäkringskassans webbplats

Innan du får tandställning berättar tandläkaren om vad det innebär, hur lång tid behandlingen tar, hur ofta tandställningen ska justeras och hur du ska sköta din munhygien. Tandläkaren undersöker munhåla, bett och ansikte och röntgar tänder och käkar. Tänder och ansikte fotograferas och tandläkaren gör eventuellt också ett avtryck för en gipsmodell. Sedan får du ett förslag på behandling och en uppskattning av hur lång tid den kommer att ta. Det kan innebära ett till tre besök innan du får tandställningen.

Det finns både fasta och avtagbara tandställningar beroende på behov och hur gammal du är. Avtagbar tandställning används framförallt när man är yngre, cirka 7-13 år, medan man växer och växlar tänder. Fast tandställning, så kallad räls, finns i olika varianter och används på både ungdomar och vuxna. Vissa varianter får man bekosta själv.

Fast tandställning

Övriga tandställningar

Det tar tid att flytta tänder. En tandställning trycker lätt på tänderna så att de flyttas. Denna process går långsamt och man får räkna med att en tandregleringsbehandling tar mellan 1,5 och 2 år, ibland längre tid.

Ungefär var åttonde vecka kontrollerar och justerar tandläkaren tandställningen. Om man missar och avbokar dessa regelbundna besök kan behandlingen ta mycket längre tid.

När tandregleringsbehandlingen är klar går det aldrig att garantera att tänderna inte ändrar läge efteråt. Tänderna rör sig hela livet. För att bibehålla resultatet av behandlingen behöver du ha en ”kvarhållande” så kallad retentionstandställning. Detta berättar tandläkaren om innan, under och efter tandregleringsbehandlingen.

Efter behandling

Frågor och svar

Tandställningen behöver kontrolleras så att den fungerar som den ska och justeras med fyra till åtta veckors mellanrum. Besök på kliniken sker dagtid hela året, under skoltid och även lov. Om man uteblir tre gånger avbryts i regel behandlingen, eftersom tandläkaren inte kan ta ansvar för bettet om det går för lång tid mellan besöken.

Innan tandläkaren beslutar om du ska få tandställning eller ej kan du få träffa en specialisttandläkare. Antingen på plats tillsammans med din tandläkare, men oftast via ett digitalt möte, en så kallad distanskonsultation. Det är ett kort besök där specialisttandläkaren är med på distans, via videolänk.

Mötet är främst till för att tandläkaren och specialisttandläkaren ska kunna titta på din mun och dina tänder tillsammans och prata om olika typer av behandlingar. De kommer att använda många tandvårdsord som ibland kan vara svåra att förstå.

Vid ett digitalt möte besöker du din tandläkare som vanligt och ni ringer tillsammans upp specialisten via en speciell utrustning.

Du får sätta dig i tandläkarstolen och sedan kommer tandläkaren tillsammans med en tandsköterska att filma dig, din mun och dina tänder med en liten kamera. Du får små hållare i mungiporna som gör det enklare att filma, och din mun filmas framifrån och från sidorna. Specialisttandläkaren kan se allt som filmas på sin skärm.

När filmningen är över får du och din eventuella medföljare prata med specialisten och ställa några frågor. Om din tandläkare och specialisttandläkaren bestämmer att ni ska påbörja en behandling, lägger de upp en plan för dig och du får mer information om behandlingen vid nästa besök.

Om du behöver avboka din tid hos oss, gör det gärna i god tid så att vi kan erbjuda tiden till någon annan.

Senast uppdaterad: 2023-04-12 15:44