Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Just nu kan det vara svårt att nå en del av våra kliniker via telefon, kontakta oss gärna via 1177:s e-tjänster. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smittspridning, bär munskydd när du besöker oss. Läs mer om vi arbetar för att stärka din trygghet.

Tandsköterskeutbildning

Ansökan och utbildningsstarter 

Utbildningsstart i Göteborg

Utbildningsstart den 21 februari 2022.

Ny ansökningsperiod öppnar 1 mars och utbildningen startar hösten 2022.

Utbildningsstart i Borås

Ny ansökningsperiod öppnar 1 mars och utbildningen startar hösten 2022.

Utbildningsstart i Uddevalla

Ny ansökningsperiod öppnar 1 mars och utbildningen startar hösten 2022.

Tandsköterskeyrket

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Som tandsköterska ingår du i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men du kan även självständigt informera och utföra munhälsovårdande insatser på patienter i olika åldrar. Tycker du om att arbeta med människor är kanske tandsköterskeyrket något för dig.

För den som redan i samband med ansökan ytterligare vill sätta sig in i vad tandsköterskeyrket kan innebära så rekommenderar vi boken: Clasén Wirbing, Christina (2018). Handbok för tandsköterskor. Stockholm: Gothia fortbildning.

Yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska

Utbildningen är 65 veckor lång fördelad på drygt tre terminer (325 YH-poäng). Undervisningen genomförs bunden till studieorten och bedrivs på heltid vilket innebär skolförlagd tid upp till fem dagar i veckan. De verksamhetsförlagda kurserna, Lärande i arbete (LIA), omfattar totalt 16 veckor och genomförs terminsvis på Folktandvårds- eller privattandvårdskliniker i Västra Götaland. All LIA sker under handledning av en yrkesverksam tandsköterska. Även under de teoretiska kurserna är det viktigt med att praktiskt förankra den nyvunna kunskapen och därför finns metodrum (kliniska träningscenter, KTC) på alla tre orterna. Lärarledd tid i KTC återkommer i samtliga skolförlagda kurser.

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Administration och organisation, 30 yhp
 • Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 yhp
 • Material och miljö, 20 yhp
 • Munhålans och tändernas anatomi, 10 yhp
 • Odontologi 1, 35 yhp
 • Odontologi 2, 30 yhp
 • Oral hälsa 1, 30 yhp
 • Oral hälsa 2, 25 yhp
 • Vårdhygien och smittskydd, 10 yhp
 • Teamtandvård, 10 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp
 • LIA 1, 15 yhp
 • LIA 2, 25 yhp
 • LIA 3, 40 yhp

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning vilket bland annat innebär att den regelbundet kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan och att den måste hålla en tydligt eftergymnasial nivå (SeQF 5). Sedan 2016 följer utbildningen också Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildning med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll (MYHFS 2016:13) vilket innebär att samtliga YH-utbildningar till tandsköterska i Sverige har samma utbildnings- och kursmål. Som godkänd yrkeshögskoleutbildning är utbildningen också CSN-berättigad.

När du som studerande på YH Tandsköterska 325 yhp vid Folktandvården Västra Götaland ska genomföra dina LIA-kurser (Lärande i arbete) kommer vissa kliniker kräva att du som studerande ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du kommer att informeras brevledes om detta inför utbildningsstarten och då kommer även mer praktisk information kring hur du ska gå tillväga. Orsaken till att utdrag ur belastningsregistret införts är att du som studerande kan komma att, under din praktik, arbeta ensam med barn varför detta är ett lagkrav.

Behörighet och urval

För tillträde till utbildningen krävs att du uppfyller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Särskilda förkunskaper, lägst betyget E/3/G i Svenska 2/B alternativt svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om behörighet och urval 2022.pdf

Urvalspoäng från särskilt prov (max 40p)

Om du är behörig till utbildningen så kommer du att erbjudas en plats på det särskilda provet till utbildningen. Provet fokuserar huvudsakligen på tillämpning av kunskaper i svenska eftersom patientundervisning, profylax och patientadministration ingår i både utbildningen och den framtida yrkesrollen. Förmågan att tillgodogöra sig facktext och att uttrycka sig nyanserat i skrift blir således en betydelsefull del av hur den studerande klarar sina studier. Det särskilda provet ingår för alla, oavsett om du har svenska som modersmål eller ej.

Här kan du se ett exempel på tidigare särskilt prov

Urvalsprov VT 2021

Urvalsprov VT 2021, Facit

Kontakt

Tel. 010-441 77 11
ftv.fou.tandskutb@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-01-18 08:47