Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsopromotörer

Från vänster: Jennie Gustafsson-Hillerström (Bergsjön och Angered), Agneta Mattiasson (Biskopsgården), Melinda Berg (Kortedala och Hjällbo). Hanna Wetterling (Åmål). Kristin Hammarsträng (Dalaberg och Sylte). Therese Eklöf (Boda, Centrumkliniken och Södra Torget) och Christina Bertling (Projektledare)

Sedan i augusti 2021 har Folktandvården sex hälsopromotörer som håller hälsosamtal och stöttar familjer i att hitta goda vanor. Målgruppen är familjer som har små barn med karies eller risk för karies. Målet är både en bättre – och mer jämlik – munhälsa.

Hälsopromotörerna finns på elva kliniker i Borås, Trollhättan, Uddevalla, Nordöstra Göteborg, Biskopsgården och Åmål.

Förutom att hålla hälsosamtal med familjer är hälsopromotören en resurs för kliniken i kunskapsdelning om till exempel beteendeförändringar. En annan viktig del i uppdraget är att samverka med organisationer i kommunen som möter samma målgrupp, till exempel familjecentral, öppen förskola, förskola och barnavårdscentral.

Bakgrund

Projektet började som en pilot 2019 med en hälsopromotör. Bakgrunden till satsningen är att man sedan 2010 sett en ökning av karies bland små barn (0-6 år). Nu har ökningen stagnerat, men tandhälsan är fortfarande ojämlikt fördelad i befolkningen.

Projektet pågår till årsskiftet 2023-2024 och finansieras med Sociala investeringsmedel av Regionutvecklingsnämnden och  Folktandvården Västra Götaland.

Mål

Målet är att minska andelen små barn med karies i prioriterade områden och därmed minska skillnader i hälsa. På lång sikt är ett av målen att fler barn ska gå ut skolan med godkända betyg. Registerstudier (på befolkningsnivå) visar att fullständiga betyg från grundskolan är den enskilt viktigaste faktorn för att skyddas mot ohälsa.

Senast uppdaterad: 2023-09-11 13:14