Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdrag och finansiering

Vi är en del av Västra Götalandsregionen och är en politiskt styrd organisation. Styrelsen för Folktandvården leder Folktandvården och ansvarar för drift, förvaltning och utveckling.

Våra uppdrag

Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige, regionstyrelsen och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. 77 procent av verksamheten är konkurrensutsatt vilket medför specifika krav på transparens och konkurrensmässiga förutsättningar.

Tandvård

Vi genomför och utvecklar all typ av tandvård – åt alla från den yngsta till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk - i hela Västra Götaland.

Folkhälsoarbete

Vi genomför och utvecklar förebyggande och hälsofrämjande arbete, riktat till befolkningen – i hela Västra Götaland.

Utbildning, forskning och utveckling

Vi tar aktivt del av ny kunskap, utbildar framtidens tandvårdspersonal och medverkar i patientnära forskning

Budget och finansiering

Intäkter

Den största delen av Folktandvårdens intäkter utgörs av patientavgifter från vuxna patienter i samband med besök på klinik eller i form av avgifter för frisktandvårdsavtal.

Andra delar av verksamheten, som exempelvis tandvård för barn- och unga vuxna, är skattefinansierad. Skattemedlen är öronmärkta och får enbart används för de specifika delar av verksamheten de är avsedda för.

Totalt kommer 77 procent av Folktandvårdens intäkter från konkurrensutsatt verksamhet på en öppen marknad.

Kostnader

Den enskilt största utgiftsposten i Folktandvården Västra Götalands verksamhet är personalkostnader som utgör 68 procent av de totala kostnaderna.

Resultat

För 2021 redovisade Folktandvården ett positivt resultat på 54 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 2023-02-22 14:52