Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Din trygghet är viktig för oss, vi tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att förhindra spridning av covid-19. Du som är symtomfri är välkommen till oss som vanligt. Läs mer om hur vi arbetar för att stärka din trygghet.

Uppdrag och finansiering

Vi är en del av Västra Götalandsregionen och är en politiskt styrd organisation. Tandvårdsstyrelsen leder Folktandvården och ansvarar för drift, förvaltning och utveckling.

Vårt uppdrag

Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige, regionstyrelsen och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Vi ska skapa tandvård av högsta klass genom att:

  • Utveckla hälsostyrd och patientcentrerad vård, med fokus på hög kvalitet.
  • Arbeta förebyggande och hälsoinriktat och motivera till egenvård.
  • Ge hög service och erbjuda goda möten i vården.
  • Ha effektiva vårdprocesser.
  • Forska, utveckla och ta aktivt del av ny kunskap.

Budget och finansiering

Intäkter

Den största delen av Folktandvårdens intäkter utgörs av patientavgifter från vuxna patienter i samband med besök på klinik eller i form av avgifter för frisktandvårsavtal.

Andra delar av verksamheten, som exempelvis tandvård för barn- och unga vuxna, är skattefinansierad. Skattemedlen är öronmärkta och får enbart används för de specifika delar av verksamheten de är avsedda för.

Totalt kommer 79 procent av Folktandvårdens intäkter från konkurrensutsatt verksamhet på en öppen marknad.

Kostnader

Den enskilt största utgiftsposten i Folktandvården Västra Götalands verksamhet är personalkostnader som utgör 68 procent av de totala kostnaderna.

Resultat

För 2017 redovisade Folktandvården ett positivt resultat på 36 miljoner kronor. Det motsvarar en resultatmarginal på 1,5 procent.

Senast uppdaterad: 2018-06-26 15:00