Uppdrag och finansiering

Vi är en del av Västra Götalandsregionen och är en politiskt styrd organisation. Tandvårdsstyrelsen leder Folktandvården och ansvarar för drift, förvaltning och utveckling.

Vårt uppdrag

Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige, regionstyrelsen och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Vi ska skapa tandvård av högsta klass genom att:

  • Utveckla hälsostyrd och patientcentrerad vård, med fokus på hög kvalitet.
  • Arbeta förebyggande och hälsoinriktat och motivera till egenvård.
  • Ge hög service och erbjuda goda möten i vården.
  • Ha effektiva vårdprocesser.
  • Forska, utveckla och ta aktivt del av ny kunskap.

Budget och finansiering

  • Vårt resultat för 2016 slutade på 28, 5 miljoner kronor.
  • Drygt 80 procent av vår verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad.
  • Vi finansieras främst av ersättningar från patienter och Försäkringskassan.
  • Vi får även ersättning enligt överenskommelser mellan tandvårdsstyrelsen och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder.