Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsopromotörer stöttar i att hitta goda vanor

Hälsopromotörerna är alla utbildade hälsovetare och har erfarenhet av individuella samtal och samverkan. Fr. v: Henrik Beyer – Nordöstra Göteborg, Kristin Hammarsträng – Sylte och Dalaberg, Therese Eklöf – Borås, Hanna Wetterling – Åmål, Jennie Gustafsson-Hillerström – Nordöstra Göteborg, Christina (Stina) Bertling – projektledare och hälsopromotör i Biskopsgården (i mitten).

Efter att ha testat konceptet med hälsopromotör under 1, 5 år i Borås, tar Folktandvården satsningen vidare. Nu finns fem olika hälsopromotörer på kliniker runt om i Västra Götaland. Målet? Att minska karies bland små barn genom att stötta familjer till goda vanor.

Hälsopromotörerna kommer att stötta familjer med små barn som har karies, eller risk för att få karies, på elva kliniker i Borås, Trollhättan/Uddevalla, Nordöstra Göteborg, Biskopsgården och Åmål.

Förutom att ha hälsosamtal och ge familjer stöd och råd i att utveckla hälsosamma levnadsvanor kommer hälsopromotörerna att dela kunskap om hälsopromotion med medarbetare på klinik. En annan viktig del i uppdraget är att samverka och utbilda annan personal som arbetar med målgruppen, till exempel förskolepersonal.

Samverkan och kompetensutveckling

Bakgrunden till satsningen är att man sedan 2010 sett en ökning av karies bland små barn (0-6 år).
– Nu har ökningen stagnerat, men tandhälsan är fortfarande ojämlikt fördelad i befolkningen. Det positiva är att vi kan påverka utvecklingen av karies genom att ändra våra levnadsvanor, säger Stina Bertling, hälsopromotör sedan starten och nu projektledare.

– Ur ett större perspektiv behövs hälsopromotörer som en del i samarbetet med andra aktörer, för att minska skillnader och bidra till en helhetssyn på hälsa. Genom att samverka med andra aktörer kan vi förstärka varandras budskap och förhoppningsvis stötta fler familjer i att påverka sina vanor, fortsätter Stina.

Ett långsiktigt mål i projektet är att fler barn ska klara grundskolan, då forskning visar att barn som har omfattande karies också klarar skolan i mindre utsträckning.
– I samverkan kan vi hitta gemensamma nämnare för familjer som behöver stöd i sitt föräldraskap och på så sätt skapa mer stödjande miljöer för barnen och deras vårdnadshavare, säger Stina.

Therese Eklöf har hunnit arbeta några månader som hälsopromotör och har nyss börjat ha hälsosamtal på kliniker i Borås.
– Det känns väldigt givande eftersom det finns ett behov. Jag ser fram emot att möta familjer och barn, men också att få kompetensutveckla personal i att hålla goda samtal, säger Therese.

Om hälsopromotörer

  • Projektet började som en pilot 2019 med en hälsopromotör. Sedan i augusti 2021 finns fem hälsopromotörer på elva kliniker i Västra Götaland.
  • Projektet pågår till årsskiftet 2023-2024 och finansieras med Sociala investeringsmedel av Regionutvecklingsnämnden, Folktandvården Västra Götaland, Sjukhusen i väster, Angereds närsjukhus och de fem kommunerna i projektet.
  • Syfte: Introducera en ny profession i tandvården och utveckla ett koncept för en ny yrkesgrupp inom tandvården.
  • Mål: Minska andelen små barn med karies i prioriterade områden och därmed minska skillnader mellan olika . På lång sikt är ett av målen att fler barn ska gå ut skolan med godkända betyg. Registerstudier (på befolkningsnivå) visar att fullständiga betyg från grundskolan är den enskilt viktigaste faktorn för att skyddas från ohälsa.