Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoarbete

Vi jobbar med hälsofrämjande och förebyggande tandvård och utvecklar nya behandlingsmetoder för tänder i alla storlekar.

Barn och ungdom

Drygt 90 procent av alla barn och unga i Västra Götaland besöker oss regelbundet. Förebyggande tandvård är viktigt, speciellt för barn och unga, för att få goda förutsättningar för friska tänder hela livet. Vi arbetar därför hela tiden med att utveckla den förebyggande tandvården för barn och unga i Västra Götaland. Vi arbetar bland annat med:  

  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola och barnhälsovård
  • Frågor som rör matvanor, fluor och tobak
  • Informationsmaterial
  • Intern utbildning

Barn och ungdom  - patientinformation

För vårdgivare - information och material för dig som arbetar inom vården

Vuxna och äldre

Vi jobbar hela tiden hälsofrämjande och förebyggande och vi utvecklar metoder för personer med stora eller särskilda behov.

För att öka kunskapen och kompetensen kring äldres munhälsa har vi ett kompetenscentrum, centrum för äldretandvård (CÄT). Där driver vi forsknings- och utvecklingsprojekt, håller i föreläsningar och sprider kunskap till vårdpersonal, föreningar och organisationer.

Vuxna och äldre - patientinformation

Centrum för äldretandvård

Gerioweb - kunskapsforum för äldre patienter

För vårdgivare - information och material för dig som arbetar inom vården

Uppsökande tandvård

Uppsökande tandvård är till för dig som har ett bestående behov av vård och omsorg eller har ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Oavsett om du bor på sjukhem, äldre- eller gruppboende eller i ditt eget hem har du rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning (enklare undersökning) en gång om året.

Munhälsobedömning (uppsökande tandvård)  - information till patient och anhöriga

Senast uppdaterad: 2019-01-23 08:51