Centrum för äldretandvård

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre. Det startades 2007 och är en del av Folktandvården och Västra Götalandsregionen. CÄT är en regional resurs till stöd för offentlig och privat tandvård samt hälso- och sjukvård.

CÄT har som uppgift att sprida information och utbilda vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer, anhörigföreningar med flera, och ge stöd till tandvårdspersonal om äldre och äldres munhälsa. Uppdraget går även ut på att utveckla och skapa ny kunskap. CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk av 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en viktig del i verksamheten. Genom nätverkets kliniska erfarenhet har man identifierat ett flertal viktiga områden för att säkra en god munhälsa hos äldre. Ett av dessa är vikten av bibehållen tandvårdskontakt livet igenom. Av speciellt intresse är gruppen "sköra" äldre som ofta har visat sig förlora en tidigare regelbunden tandvårdskontakt.

För att tillgodose behovet av att snabbt och lätt kunna konsultera erfarna kollegor och specialister har vi ett webbaserat forum som heter Gerioweb. Där kan du som arbetar inom tandvården få konsultation och hjälp med terapiplanering av specialister. Vill du veta mer om Gerioweb, maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Gerioweb" i mailets ämnesrad.

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar till bland annat vård- och omsorgspersonal, föreningar och organisationer. De ämnesområden som berörs kan vara ekonomiskt tandvårdsstöd, munhälsa, munvård och Senior Alert/ROAG.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Attityder till munhälsa och munvård - enkätstudie av Catarina Andersson och Susanne Hermansson Cederin

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - rapport av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin

Mat och munhälsa - rapport, en samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvården - rapport av Ewa Nyström

Munvård på äldreboende - rapport av Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige

Skör och äldre, väd händer med tänderna? - rapport av Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo