Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer om vi arbetar för att stärka din trygghet.

Centrum för äldretandvård

Att vara frisk i munnen är en förutsättning för att kunna le, tugga och skratta. Munhälsan påverkar till stor del äldre personers livskvalitet och riskerar dessvärre att snabbt raseras när man blir skör eller beroende av stöd och omsorg.

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre och är en del av Folktandvården och Västra Götalandsregionen. CÄT fungerar som en regional resurs till stöd för offentlig och privat tandvård samt hälso- och sjukvård.

CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk av 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare och har som uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa. Målgrupperna är främst vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och anhörigföreningar. CÄT ger även stöd till tandvårdspersonal, utvecklar och skapar ny kunskap genom forskning.

Forskning och utveckling

Från genomförda studier och nätverkets kliniska erfarenhet har CÄT identifierat ett flertal viktiga områden för att säkra en god munhälsa hos äldre. Ett av dessa områden är vikten av bibehållen tandvårdskontakt, en kontakt som ofta förloras när man blir "gammal och skör". Ett annat är att äldre personer kan få svårt att upprätthålla en god munhygien på grund av försämrad motorisk eller kognitiv förmåga. En av tandvårdens framtida största utmaningar är därför att säkra den regelbundna tandvårdskontakten och befintliga rutiner för god daglig munvård hos äldre.

Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK)

Som ett led i arbetet har CÄT initierat projektet Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK) som finns i Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv. TAIK-projektet innebär att en tandhygienist arbetar integrerat i kommunal verksamhet med tandvårdsfrågor. TAIK har tidigare testats i Mariestad med gott resultat. Där var en tandhygienist sakkunnig i tandvårdsfrågor och arbetade med att stärka kompetens och rutiner inom kommunal omvårdnad, med fokus på munvård för en positiv utveckling av munhälsan hos äldre.

Vill du komma i kontakt med ansvariga för TAIK? Skicka e-post till info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "TAIK" i ämnesraden.

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar som riktar sig huvudsakligen till tandvårdspersonal, vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar med äldre. Men även utbildningar till gode män och biståndsbedömare. En viktig del i Cäts uppdrag är kunskapsspridning. Vi erbjuder flertalet olika utbildningar och föreläsningar men det finns utrymme för att anpassa efter era önskemål.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Exempel på utbildningar och föreläsningar: 

För tandvårdspersonal

 • Tandvårdsstödet för dig som arbetar med tandvård (1 tim)
  Genomgång av tandvårdsstödets delar, vilka diagnoser och tillstånd innefattas? Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård
 • Centrum för äldretandvård: vad gör vi?  (40 min)
  Verksamhetspresentation

För hälso-och sjukvårdspersonal

 • ROAG, en del av Senior Alert (2,5 tim)
  Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG och utvärdering av genomförda insatser
 • Ekonomiska tandvårdsstödet för dig som arbetar med hälso- och sjukvård (1 timme)
  Genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad, patientkategorier och intygsskrivning

För föreningar och organisationer som arbetar med äldre

 • Munhälsa och tandvårdsstödet (40 min)
  Munhälsans betydelse för livskvalitet, risken att tappa kontakten med tandvården samt det ekonomiska tandvårdsstödet

Centrum för äldretandvårdsnyhetsbrev belyser och vill skapa intresse för munhälsa och tandvårdsfrågor på ett lättillgängligt sätt. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år och sprids via e-post till bland annat patientorganisationer, pensionärsorganisationer, hälso-och sjukvård och kommunal äldre-verksamhet med flera. 

Vi söker deltagare till en referensgrupp för att kunna utveckla nyhetsbrevet ytterligare. Vid intresse maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv ”Centrum för äldretandvård - nyhetsbrev" i mejlets ämnesrad. 

För att  ta del av nyhetsbrevet mejla till info.folktandvarden@vgregion.se och skriv ”Centrum för äldretandvård - nyhetsbrev" i mejlets ämnesrad. 

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev nummer 1

Nyhetsbrev nummer 2

Nyhetsbrev nummer 3

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev nummer 1

Nyhetsbrev nummer 2

Nyhetsbrev nummer 3

Nyhetsbrev nummer 4

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Rapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019, kortversion från centrum för äldretandvård

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin. 2017. ISBN 978-91-982768-3-1

Mat och munhälsa- Nutritionsbehandling - hur påverkas munhälsan? - samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen. 2004. Reviderad 2015 av Lena Ljungkrona Falkm Ewa Nyström och Madeleine Wertsén

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar - Ewa Nyström 2009

Munvård på äldreboende - hur lång tid tar det? - Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin, 2015. ISBN 978-91-982768-0-0

Skör och äldre, vad händer med tänder? - Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo, 2013. ISBN 978-91-89558-81-6

Är Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning? - Emelie Flander, Madeleine Wertsén och Catharina Hägglin, 2019. ISBN 978-91-982768-8-6

Vetenskapliga artiklar

Development of an instrument to assess oral hygiene ability in older adults: The oral hygiene ability instrument. Grönbeck Lindén I, Andersson P, Dahlin-Ivanoff S, Gahnberg L, Hägglin C. - Gerodontology 2019;37(1):19-27

Oral health among older adults in nursing homes: A survey in a national quality register, the Senior Alert - Bellander L, Andersson P, Nordvall D, Hägglin C. Nurs Open 2021;8:1262-1274

Prevalence of halitosis in elderly in nursing homes - Zellmer M, Gahnberg L, Ramberg P. Int J Dent Hyg. 2016; 14(4):295-300

Discontinued dental attendance among elderly people in Sweden - Grönbeck-Linden I, Hägglin C, Petersson A, Linander PO, Gahnberg L. J Int Soc Prev Community Dent 2016;6(3):224-9.

Factors Affecting OlderPersons' Ability to Manage Oral Hygiene: A Qualitative Study - Grönbeck Lindén I, Hägglin C, Gahnberg L , Andersson P. JDR Clinin Trans Res 2017;2(3):223-31

Sedation with orally administered Midazolam in elderly dental patients with major neurocognitive disorder - Rignell L, Mikati M, Wertsén M, Hägglin C. Gerodontology 2017;34(3):299-305

The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards -a Swedish Senior Alert survey - Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Rothenberg E, Wijk H. Safety in Health 2018;4(10):1-11

Oral health and dental care of older persons. A systematic map of systematic reviews - Ástvaldsdóttir Á, Boström AM, Davidson T, Gabre P, Gahnberg L, Sandborgh Englund G, Skott P, Ståhlnacke K, Tranaeus S, Wilhelmsson H, Wårdh I, Östlund P, Nilsson M.Gerodontology. 2018;35(4):290-304

Övrigt

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige 2013, reviderad 2017.

Senast uppdaterad: 2021-05-07 14:16