Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Centrum för äldretandvård

Att vara frisk i munnen är en förutsättning för att kunna le, tugga och skratta. Munhälsan påverkar till stor del äldre personers livskvalitet och riskerar dessvärre att snabbt raseras när man blir skör eller beroende av stöd och omsorg.

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre och är en del av Folktandvården Västra Götaland. CÄT fungerar som en regional resurs till stöd för offentlig och privat tandvård samt hälso- och sjukvård.

CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk av 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare och har som uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa. Målgrupperna är främst vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och anhörigföreningar. CÄT ger även stöd till tandvårdspersonal, utvecklar och skapar ny kunskap genom forskning.

Forskning och utveckling

Från genomförda studier och nätverkets kliniska erfarenhet har CÄT identifierat ett flertal viktiga områden för att säkra en god munhälsa hos äldre. Ett av dessa områden är vikten av bibehållen tandvårdskontakt, en kontakt som ofta förloras när man blir "gammal och skör". Ett annat är att äldre personer kan få svårt att upprätthålla en god munhygien på grund av försämrad motorisk eller kognitiv förmåga. En av tandvårdens framtida största utmaningar är därför att säkra den regelbundna tandvårdskontakten och befintliga rutiner för god daglig munvård hos äldre.

Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK)

Inom ramen för CÄT genomför Folktandvården ett treårigt projekt för att främja munhälsa hos äldre invånare i Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. Projektet kallas Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK) och innebär att tandhygienister från Folktandvården arbetar med tandvårdsfrågor integrerat i den kommunala organisationen. Deras uppgift är inte att behandla patienter, utan att bidra med professionell tandvårdskompetens och rutiner kring munvård bland de medarbetare i kommunen som sköter den dagliga omsorgen av äldre. Arbetet bygger på ett positiva erfarenheter från ett tidigare pilotprojekt med en TAIK i Mariestads kommun.

TAIK-projektet avslutas i sin nuvarande form 31 december 2022. Redan nu står klart att projektet har lett till att munhälsa för äldre har lyfts på många olika arenor inom och utanför kommunernas verksamheter, vilket bidragit till gemensam förståelse och ökad kunskap.

Förhoppningen är att erfarenheterna från TAIK-projektet ska ligga till grund för en dialog om framtida samverkansformer mellan kommunerna och Folktandvården Västra Götaland – med ambitionen att bidra till visionen om det goda livet och ett hälsosamt åldrande.

TAIK-rapport

Se rapporter från TAIK-projketet under "Äldres munhälsa - publikationer" här nedan. Du kan även läsa mer om TAIK-arbetet i Folktandvårdens personaltidning:

Om TAIK i Folktandvårdens personaltidning På Bettet

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Rapporter

TAIK – tandhygienist i kommunal verksamhet Slutrapport. Resultat och lärdomar från TAIK-projektet 2018 – 2022

Resultat och lärdomar från TAIK-projekte t 2018-2021 Kortversion av presentation vid TAIK-konferens 10 mars 2022

Är Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning? - Emelie Flander, Madeleine Wertsén och Catharina Hägglin, 2019. ISBN 978-91-982768-8-6

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin. 2017. ISBN 978-91-982768-3-1

Munvård på äldreboende - hur lång tid tar det? - Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin, 2015. ISBN 978-91-982768-0-0

Skör och äldre, vad händer med tänder? - Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo, 2013. ISBN 978-91-89558-81-6

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar - Ewa Nyström 2009

Mat och munhälsa- Nutritionsbehandling - hur påverkas munhälsan? - samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen. 2004. Reviderad 2015 av Lena Ljungkrona Falkm Ewa Nyström och Madeleine Wertsén

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019, kortversion från centrum för äldretandvård

Vetenskapliga artiklar


Oral Care Cards as a Support in Daily Oral Care of Frail Older Adults: Experiences and Perceptions of Professionals in Nursing and Dental Care-A Qualitative Study
- Persson J, Johansson I, Torgé CJ, Bergström EK, Hägglin C, Wårdh I. - Int J Environ Res Public Health 2022:19(15)

Aspects of Expansive Learning in the Context of Healthy Ageing - A Formative Intervention between Dental Care and Municipal Healthcare - Svensson AS, Grönbeck Lindén IGL, Kylén SK, Hägglin CH, Persson JP. - Int J Environ Res Public Health 2022:19(3):1089

Oral Assessment and Preventive Actions within the Swedish Quality Register Senior Alert: Impact on Frail Older Adults' Oral Health in a Longitudinal Perspective -Bellander L,  Andersson P,  Wijk H,  Hägglin C - Int J Environ Res Public Health 2021:18(24)

Oral health among older adults in nursing homes: A survey in a national quality register, the Senior Alert - Bellander L, Andersson P, Nordvall D, Hägglin C. Nurs Open 2021;8:1262-1274

Development of an instrument to assess oral hygiene ability in older adults: The oral hygiene ability instrument - Grönbeck Lindén I, Andersson P, Dahlin-Ivanoff S, Gahnberg L, Hägglin C. - Gerodontology 2019;37(1):19-27

Oral health and dental care of older persons. A systematic map of systematic reviews - Ástvaldsdóttir Á, Boström AM, Davidson T, Gabre P, Gahnberg L, Sandborgh Englund G, Skott P, Ståhlnacke K, Tranaeus S, Wilhelmsson H, Wårdh I, Östlund P, Nilsson M.Gerodontology. 2018;35(4):290-304

The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards -a Swedish Senior Alert survey - Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Rothenberg E, Wijk H. Safety in Health 2018;4(10):1-11

Factors Affecting OlderPersons' Ability to Manage Oral Hygiene: A Qualitative Study - Grönbeck Lindén I, Hägglin C, Gahnberg L , Andersson P. JDR Clinin Trans Res 2017;2(3):223-31

Sedation with orally administered Midazolam in elderly dental patients with major neurocognitive disorder - Rignell L, Mikati M, Wertsén M, Hägglin C. Gerodontology 2017;34(3):299-305

Prevalence of halitosis in elderly in nursing homes - Zellmer M, Gahnberg L, Ramberg P. Int J Dent Hyg. 2016; 14(4):295-300

Discontinued dental attendance among elderly people in Sweden - Grönbeck-Linden I, Hägglin C, Petersson A, Linander PO, Gahnberg L. J Int Soc Prev Community Dent 2016;6(3):224-9.

Övrigt

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige 2013, reviderad 2017.

Centrum för äldretandvårds nyhetsbrev belyser och vill skapa intresse för munhälsa och tandvårdsfrågor på ett lättillgängligt sätt. Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år och sprids via e-post till bland annat patientorganisationer, pensionärsorganisationer, hälso-och sjukvård och kommunal äldre-verksamhet med flera. 

För att  ta del av nyhetsbrevet kontakta oss via info.folktandvarden@vgregion.se och skriv ”Centrum för äldretandvård - nyhetsbrev" i mailets ämnesrad. 

Nyhetsbrev 2024

Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev nr 2

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev nr 4

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev nr 2

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev nr 4

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar som riktar sig huvudsakligen till tandvårdspersonal, vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar med äldre. Men även utbildningar till gode män och biståndsbedömare. En viktig del i Cäts uppdrag är kunskapsspridning. Vi erbjuder flertalet olika utbildningar och föreläsningar men det finns utrymme för att anpassa efter era önskemål.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Exempel på utbildningar och föreläsningar: 

För tandvårdspersonal

 • Tandvårdsstödet för dig som arbetar med tandvård (1 tim)
  Genomgång av tandvårdsstödets delar, vilka diagnoser och tillstånd innefattas? Skillnad mellan N-tandvård och F-tandvård
 • Centrum för äldretandvård: vad gör vi?  (40 min)
  Verksamhetspresentation

För hälso-och sjukvårdspersonal

 • ROAG, en del av Senior Alert (2,5 tim)
  Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG och utvärdering av genomförda insatser
 • Ekonomiska tandvårdsstödet för dig som arbetar med hälso- och sjukvård (1 timme)
  Genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad, patientkategorier och intygsskrivning

För föreningar och organisationer som arbetar med äldre

 • Munhälsa och tandvårdsstödet (40 min)
  Munhälsans betydelse för livskvalitet, risken att tappa kontakten med tandvården samt det ekonomiska tandvårdsstödet
Senast uppdaterad: 2022-11-29 15:32