Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Centrum för äldretandvård

Att vara frisk i munnen är en förutsättning för att kunna le, tugga och skratta. Munhälsan påverkar till stor del äldre personers livskvalitet och riskerar dessvärre att snabbt raseras när man blir skör eller beroende av stöd och omsorg.

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre och är en del av Folktandvården och Västra Götalandsregionen. CÄT fungerar som en regional resurs till stöd för offentlig och privat tandvård samt hälso- och sjukvård.

CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk av 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare och har som uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa. Målgrupperna är främst vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och anhörigföreningar. CÄT ger även stöd till tandvårdspersonal, utvecklar och skapar ny kunskap genom forskning.

Forskning och utveckling

Från genomförda studier och nätverkets kliniska erfarenhet har CÄT identifierat ett flertal viktiga områden för att säkra en god munhälsa hos äldre. Ett av dessa områden är vikten av bibehållen tandvårdskontakt, en kontakt som ofta förloras när man blir "gammal och skör". Ett annat är att äldre personer kan få svårt att upprätthålla en god munhygien på grund av försämrad motorisk eller kognitiv förmåga. En av tandvårdens framtida största utmaningar är därför att säkra den regelbundna tandvårdskontakten och befintliga rutiner för god daglig munvård hos äldre.

Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK)

Som ett led i arbetet har CÄT initierat projektet Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK) som finns i Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv. TAIK-projektet innebär att en tandhygienist arbetar integrerat i kommunal verksamhet med tandvårdsfrågor. TAIK har tidigare testats i Mariestad med gott resultat. Där var en tandhygienist sakkunnig i tandvårdsfrågor och arbetade med att stärka kompetens och rutiner inom kommunal omvårdnad, med fokus på munvård för en positiv utveckling av munhälsan hos äldre.

Vill du komma i kontakt med ansvariga för TAIK? Skicka e-post till info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "TAIK" i ämnesraden.

För att tillgodose behovet av att snabbt och lätt kunna konsultera erfarna kollegor och specialister har vi ett webbaserat forum som heter Gerioweb. Där kan du som arbetar inom tandvården få konsultation och hjälp med terapiplanering av specialister. Vill du veta mer om Gerioweb, kontakta info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Gerioweb" i ämnesraden.

Västra Götalandsregionens centrum för äldretandvård (CÄT) erbjuder föreläsningar till bland annat vård- och omsorgspersonal, föreningar och organisationer. De ämnesområden som berörs kan vara ekonomiskt tandvårdsstöd, munhälsa, munvård och Senior Alert/ROAG.

Vill du boka en föreläsning? maila info.folktandvarden@vgregion.se och skriv "Boka föreläsning äldres munhälsa" i mailets ämnesrad. 

Här finns informationsmaterial och rapporter från centrum för äldretandvård (CÄT) samt nationella och regionala manualer och riktlinjer.

Attityder till munhälsa och munvård - enkätstudie av Catarina Andersson och Susanne Hermansson Cederin

Mariestadsprojektet, tandhygienist i kommunal verksamhet - rapport av Ewa Nyström, Carina Gustavsson, Anita Petersson, Lars Gahnberg och Catharina Hägglin

Mat och munhälsa - rapport, en samverkan mellan dietister och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen

Munhälsoutbildningar inom hälso- och sjukvården - rapport av Ewa Nyström

Munvård på äldreboende - rapport av Carina Samuelsson, Elisabeth Söder och Catharina Hägglin

Ramdokument för äldretandvård - från Folktandvården Sverige

Skör och äldre, vad händer med tänderna? - rapport av Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo

Senast uppdaterad: 2019-01-22 13:55