Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att en del av tandläkare- och tandhygienistutbildningen sker på Folktandvårdens kliniker.

Syftet med VFU är att du som studerande ska få utveckla dina kunskaper och färdigheter på sista terminen för att självständigt kunna arbeta som tandhygienist eller tandläkare inom allmäntandvården.

För tandläkare äger VFU:n rum under termin tio och för tandhygienister under termin sex. Nedan kan du se vilka av våra kliniker som erbjuder VFU-platser.

Våra VFU-kliniker

För kontaktuppgifter och information om restid, se respektive kliniks webbsida.

Folktandvården Angered

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister. Här arbetar 9 tandläkare, 5 tandhygienister och 16 tandsköterskor i helt nybyggda lokaler, invigda våren 2017.

Handledare tandläkare: Parinaz Sadafi och Ali Ashkoor
Handledare tandhygienister: Jian Aziz

VFU-tider: torsdagar 07:00 - 16:00

Folktandvården Angered

Folktandvården Centrum Borås

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger centralt i Borås. Folktandvården Centrum Borås är veckojour för Borås kommun och helgjour för södra Älvsborg. Här arbetar 8 tandläkare, 5 tandhygienister och 14 tandsköterskor.

Handledare tandläkare: Catharina Sånevall och Julija Lindmark
Handledare tandhygienister: Rita Josefsson

VFU-tider tandläkarstudenter:
Tisdagar 10:30 - 19:00
Torsdagar 07:30 - 16:10

VFU tider tandhygienister:
Onsdagar 07:30 - 16:10

Folktandvården Centrum Borås

Folktandvården Falköping

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger vid Skaraborgs Sjukhus i Falköping där den delar lokaler med Folktandvårdens specialistklinik för ortodonti. Här arbetar 8 tandläkare, 6 tandhygienister och 20 tandsköterskor.

Handledare tandläkare: Mats Nyblom och Aron Saar
Handledare tandhygienister: Linnéa Rehn och Ulrika Bruhn

VFU-tider: tisdagar 08:30 - 17:15

Folktandvården Falköping

Folktandvården Maria Albert, Trollhättan

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och är är veckojour för Trollhättan. Här arbetar 8 tandläkare, 4 tandhygienister och 13 tandsköterskor.

Handledare tandläkare: Mikael Benserud och Kerstin Westerlund
Handledare tandhygienister: Sofia Bertilsson

VFU-tider: 07:00 - 16:00

Folktandvården Maria Albert

Folktandvården Partille

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och är
Folktandvården Västra Götalands största allmäntandvårdsklinik med 22
behandlingsrum. Här arbetar 13 tandläkare, 8 tandhygienister och 26
tandsköterskor.

Handledare tandläkare: Joanna Sarakinis, Mahshid Mohtashem och Dee-Dee Cheung
Handledare tandhygienister: Hengameh Pirjani och Kristin Schyberg

VFU-tider: 07:00 - 15:45

Folktandvården Partille

Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger nära resecentrum i Skövde där den delar lokaler Folktandvårdens specialistklinik för ortodonti. Här arbetar 8 tandläkare, 7 tandhygienister och 18 tandsköterskor.

Handledare tandläkare: Ann von Essen och Britt-Marie Stenhardt
Handledare tandhygienister: Malin Karlsson

VFU-tider: torsdagar 07:50 - 16:50

Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde

Folktandvården Vänersborg

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger centralt. Här arbetar 10 tandläkare, 8 tandhygienister och 17 tandsköterskor.

Handledare tandläkare: tisdagar Eva Olsson, torsdagar Linda Ryd 
Handledande tandhygienister: Maria Åslund

VFU-tider: 08:30 - 17:30

Folktandvården Vänersborg

 

Eva Skogsberg

Huvudhandledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-29 13:19