Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att en del av tandläkare- och tandhygienistutbildningen sker på Folktandvårdens kliniker.

Syftet med VFU är att du som studerande ska få utveckla dina kunskaper och färdigheter på sista terminen för att självständigt kunna arbeta som tandhygienist eller tandläkare inom allmäntandvården.

För tandläkare äger VFU:n rum under termin tio och för tandhygíenister under termin sex. Nedan kan du se vilka av våra kliniker som erbjuder VFU-platser.

Våra VFU-kliniker

För kontaktuppgifter och information om restid, se respektive kliniks webbsida.

Folktandvården Centrum Borås

Handledare tandläkare: Catharina Sånevall
Handledare tandhygienist: Ann-Marie Nygren

VFU-tider: 07.30 – 16.10

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger
centralt i Borås. Folktandvården Centrum Borås är veckojour för Borås kommun och
helgjour för södra Älvsborg. Här arbetar 7 tandläkare, 6 tandhygienister och 14
tandsköterskor.

Folktandvården Centrum Borås

Folktandvården Falköping

Handledare tandläkare: Christos Cholopoulos och Helena Pipping
Handledare tandhygienist: Linnéa Rehn och Ulrika Bruhn

VFU-tider: 08.30 - 17.15

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger vid Skaraborgs Sjukhus Falköping där den delar lokaler med Folktandvårdens specialistklinik för ortodonti. Här arbetar 8 tandläkare, 6 tandhygienister och 20 tandsköterskor.

Folktandvården Falköping

Folktandvården Herrljunga

Handledare tandläkare: Lisa Hårsmar

VFU-tider: 07.00-17.00

Kliniken erbjuder VFU-platser för tandläkare. Här arbetar 3 tandläkare, 2
tandhygienister och 6 tandsköterskor.

Folktandvården Herrljunga

Folktandvården Maria Albert, Trollhättan

Handledare tandläkare: Lennart Fridéhn och Kerstin Westerlund
Handledare tandhygienister: Sofia Bertilsson

VFU-tider: 07.00 - 16.00

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och är är
veckojour för Trollhättan. Här arbetar 8 tandläkare, 4 tandhygienister och 13
tandsköterskor.

Folktandvården Maria Albert

Folktandvården Partille

Handledare tandläkare: Joanna Sarakinis och Lorena Lillieström Rodriguez
Handledare tandhygienist: Hengameh Pirjani och Kristin Schyberg

VFU-tider: 07.00 - 15.45

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och är
Folktandvården Västra Götalands största allmäntandvårdsklinik med 22
behandlingsrum. Här arbetar 13 tandläkare, 8 tandhygienister och 26
tandsköterskor.

Folktandvården Partille

Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde

Handledare tandläkare: Ann von Essen och Britt-Marie Stenhardt
Handledare tandhygienist: Malin Karlsson

VFU-tider: 07.50 - 16.30

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger
nära resecentrum i Skövde där den delar lokaler Folktandvårdens specialistklinik
för ortodonti. Här arbetar 8 tandläkare, 7 tandhygienister och 18
tandsköterskor.

Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde

Folktandvården Vänersborg

Handledare tandläkare: Vera Abona
Handledande tandhygienist: Ida Källberg

VFU-tider: 10.15 – 18.50

Kliniken erbjuder VFU-platser för både tandläkare och tandhygienister och ligger centralt. Här arbetar 10 tandläkare, 8 tandhygienister och 17 tandsköterskor.

Folktandvården Vänersborg

Folktandvården Åby, Mölndal

Handledare tandläkare: Ulrika Williamson-Jackson

VFU-tider: 07:00 - 15:30

Kliniken erbjuder VFU-platser för tandläkare. Här arbetar 6 tandläkare, 4 tandhygienister och 9 tandsköterskor.

Folktandvården Åby, Mölndal

Eva Skogsberg

Huvudhandledare
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-01-03 15:52