Tandvårdsledning

Tandvårdsdirektören ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för ledning och samordning av Folktandvården Västra Götaland.

Det huvudsakliga uppdraget är att bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige, regionstyrelsen eller tandvårdsstyrelsen bestämt samt enligt de överenskommelser som träffats med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Varje år tar tandvårdsledningen fram en affärsplan med långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter. Affärsplanen godkänns och beslutas av tandvårdsstyrelsen.

Organisationsschema

Affärsplan 2018 kortversion

Affärsplan 2018

Ann-Charlotte Sundelin

Tandvårdsdirektör
Telefonnummer
E-post

Ann Borgström

Assistent
Telefonnummer
E-post

Anders Ljungné

Tandvårdschef allmäntandvård
Telefonnummer
E-post

Åsa Leonhardt

Tandvårdschef specialisstandvård
Telefonnummer
E-post

Anders Molander

Tandvårdschef forskning och utbildning
Telefonnummer
E-post

Bent Petersen

Tandvårds- och utvecklingschef
Telefonnummer
E-post

Kenny Rubinsson

Enhetschef verksamhetsstöd
Telefonnummer
E-post

Anneli Bernhardsson

HR-chef
Telefonnummer
E-post

Jenny Erkholm

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

Ulrika Söderberg

Ekonomichef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:36