Tandvårdsledning

Tandvårdsdirektören ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för ledning och samordning av Folktandvården Västra Götaland.

Det huvudsakliga uppdraget är att bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige, regionstyrelsen eller tandvårdsstyrelsen bestämt samt enligt de överenskommelser som träffats med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Varje år tar tandvårdsledningen fram en affärsplan med långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter. Affärsplanen godkänns och beslutas av tandvårdsstyrelsen.

Organisationsschema

Affärsplan 2019

Ann-Charlotte Sundelin

Tandvårdsdirektör
Telefonnummer

Ann Borgström

Assistent
Telefonnummer

Anna-Lena Alvekrans

Strateg och ledningsstöd
Telefonnummer

Anneli Bernhardsson

HR-chef
Telefonnummer

Jenny Erkholm

Kommunikationschef
Telefonnummer

Åsa Leonhardt

Tandvårdschef specialisttandvård, forskning och utbildning
Telefonnummer

Anders Ljungné

Tandvårdschef allmäntandvård
Telefonnummer

Bent Petersen

Tandvårds- och utvecklingschef
Telefonnummer

Kenny Rubinsson

Enhetschef verksamhetsstöd
Telefonnummer

Ulrika Söderberg

Ekonomichef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-03 12:54