Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nathalie samverkar för god demensvård

För första gången har tandvårdspersonal deltagit i en högskoleutbildning i demensvård vid Silviahemmet. Nathalie Sheerin, tandhygienist, Folktandvården Gibraltar, var en av dem som fick diplom efter utbildningen ”Från cell till samhälle”. 

– Det var roligt och spännande att få vara med. Vi som jobbar med äldretandvård är väldigt glada att man börjar uppmärksamma munhälsa som en del av vård och omsorg, säger Nathalie.

Nathalie blev färdig tandhygienist 2016 och har arbetat på kliniken i Gibraltar sedan start. Hon kom tidigt in på äldretandvård och började arbeta med uppsökande verksamhet. Hon fick senare möjlighet att utveckla sig inom Centrum för äldretandvård, CÄT, en del av Västra Götalandsregionen och Folktandvården Västra Götaland.

– Jag har alltid haft intresse för äldre personer och äldretandvård. Mitt första jobb som 16-åring var inom äldreomsorgen. Jag fastnade för mötet med den äldre människan, det finns så mycket lärdom och spännande berättelser, säger Nathalie.

Vill lyfta munhälsa tidigt

Via CÄT fick Nathalie möjlighet att läsa uppdragsutbildningen ”Från cell till samhälle”. Utbildningen är framtagen av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Silviahemmet och ger ett multiprofessionellt perspektiv på demenssjukdom och demensvård. Nu diskuterar nätverket med Silviastipendiater olika samarbetsformer.

– För att lösa komplexa tillstånd behöver vi arbeta i vårdteam. Det går också i linje med Socialstyrelsens rapporter om munhälsa vid demenssjukdom och standardiserat insatsförlopp, säger Nathalie.

Hon ser samverkan mellan hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och tandvård som central för att bibehålla god hälsa.

– Personer med demens har ökad risk för oral ohälsa, vilket kan få konsekvenser för den övriga hälsan. Smärta i munnen orsakad av dålig munhälsa, kan ge beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom, så som aggressivitet eller vanföreställningar. Om vi kan lyfta munhälsan från start och tandvården kommer in tidigt så kan vi bibehålla god munhälsa istället för att komma in sent och göra stora insatser, säger Nathalie.

Centrum för äldretandvård

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre och är en del av Folktandvården Västra Götaland. 

CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk av 25 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare, som har till uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa.