Synpunkter på vården

Vi är måna om att du är nöjd med det bemötande och den behandling du har fått hos någon av våra tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor.

Om du av någon anledning inte är nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss, så att vi kan bli bättre.

Kontakta din klinik

I första hand bör du vända dig till din behandlare och tala om vad du tycker är fel och varför. Därefter kan du vända dig till den klinikchef som är ansvarig på kliniken som du går till.

Kontaktuppgifter till våra kliniker

Folktandvårdens kvalitetsansvariga

Det går även bra att skicka e-post med dina synpunkter till Folktandvården Västra Götalands kvalitetsansvariga på synpunkter.folktandvarden@vgregion.se

Västra Götalandsregionens patientnämnd

Du kan också vända dig till Västra Götalandsregionens patientnämnd som hjälper dig vidare med ditt ärende.

Patientnämnden - Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:24