Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna

Folktandvården Västra Götaland erbjuder behandling av tandvårdsrädsla hos vuxna med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen finns vid tre sjukhustandvårdskliniker i regionen; i Göteborg, Borås och Uddevalla.

Vad är tandvårdsrädsla?

Tandvårdsrädsla innebär att du känner obehagskänslor, rädsla, oro eller ångest i samband med tandvårdsbesök.  Det kan till exempel handla om att du oroar dig för tandläkarens olika verktyg eller för att behandlingen kommer att göra ont. Att du ska bli ovänligt bemött eller inte ha kontroll i situationen. Det kan också handla om att du känner dig generad och skäms för dina tänder.

Vad är det för skillnad på tandvårdsrädsla, ångest och tandvårdsfobi?

Många människor känner obehag, rädsla eller oro inför tandvård. Vid svår tandvårdsrädsla/ångest kan man inte kontrollera eller avleda sina reaktioner med viljekraft, och det leder till att man undviker tandvård eller uthärdar tandvårdsbesök under stort lidande. Detta trots att man behöver och önskar tandvård. Ofta upplever man det som ett misslyckande att man inte ”klarar av” vanlig tandvård, och många skäms både för sin tandvårdsrädsla och för sina tänder. Om du har en svår tandvårdsrädsla kan detta vara en form av fobi: specifik fobi för tandvård.

Konsekvenser av tandvårdsrädsla

Om du har svår tandvårdsrädsla och undviker tandvård, eller utsätter dig för tandvård med svår ångest vilket försvårar tandvård, kan det leda till att du får en försämrad munhälsa, och detta kan påverka din livskvalitet negativt.

Din tandvårdsrädsla kan leda till att du avskärmar dig från allt som väcker rädsla, såsom tandborstning och övrig munhygien. Rädslan och en försämrad munhälsa kan också hindra dig från olika beteenden, som exempelvis att le och skratta. Du kanske döljer munnen, använder minskad mimik eller ökar din användning av halstabletter och tuggummi.

Konsekvenserna av din rädsla kan även påverka dig psykosocialt bland annat genom mindre delaktighet i sociala sammanhang. Du kanske upplever nedstämdhet och oro, får en sämre sömn och kanske får ett ökat antal sjukskrivningsdagar.

Vad är orsaken till tandvårdsrädsla?

Tandvårdsrädsla kan orsakas av att du

 • har varit med om en traumatisk upplevelse i samband med ett tandvårdsbesök, som smärtsam tandvård i kombination med ett ovänligt bemötande.

 • är rädd för att inte ha kontroll över behandlingen.

 • inte känner förtroende för din tandläkare.

 • är tandvårdsrädd utan att du vet någon bestämd orsak till rädslan.

Tandvårdsrädslan kan även vara förknippad med andra tillstånd som agorafobi (rädsla för att vara i situationer där du känner att du inte kan fly) och klaustrofobi (rädsla för slutna utrymmen). 

Är jag ensam om att vara rädd för att gå till tandläkaren?

Du är inte ensam. Cirka fem procent av den vuxna befolkningen har sådan ångest inför tandvård att de helt eller delvis undviker den. Därför har vi inom Västra Götalandsregionen tagit fram en effektiv behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna. Målet med behandlingen är att du som lider av tandvårdsrädsla ska botas och sedan kunna besöka tandvården regelbundet utan ångest.

Så övervinner du din tandvårdsrädsla - steg för steg:

Vi erbjuder dig en effektiv behandling av tandvårdsrädsla hos vuxna med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen finns vid tre sjukhustandvårdskliniker i regionen; i Göteborg, Borås och Uddevalla. Våra utvärderingar visar att 8 av 10 patienter som genomgår behandlingen blir av med sin svåra tandvårdsrädsla och därefter klarar vanlig tandvård på lång sikt.

 1. Först träffar du en tandläkare och en psykolog. Det är ett samtal, ingen undersökning av dina tänder. Vi pratar om din bakgrund och hur din erfarenhet ser ut. En bedömning görs om vilken behandling som är lämplig för dig.

 2. I KBT- behandlingen får du i små steg närma dig det som väcker din ångest i tandvårdsmiljön. Du får hjälp av psykologen att bearbeta dina reaktioner. Behandlingen görs i din takt.

 3. Efterhand kommer du märka att ångesten minskar och du lär dig nya sätt att hantera situationen. Du lär dig att slappna av i behandlingsrummet och känna kontroll över den behandling som ges.

 4. I de allra flesta fall behövs ungefär åtta behandlingssessioner hos psykolog och därefter ungefär två träningsbehandlingar hos tandläkare, innan man kan börja besöka allmäntandvården regelbundet utan ångest.

Kontakta oss idag och bli fri från din tandvårdsrädsla

Det finns flera sätt att kontakta oss för ett första besök:

 • Skriv en egen vårdbegäran.

 • Om du redan har kontakt med allmäntandvården kan du prata med din tandläkare om att skicka en remiss till sjukhustandvården för KBT-behandling.

 • Kontakta sjukhustandvården i Göteborg, Borås eller Uddevalla direkt.

Sjukhustandvården i Borås

Sjukhustandvården i Göteborg

Sjukhustandvården i Uddevalla

Vad kostar behandling mot tandvårdsrädsla?

En bedömning kostar ungefär 3000 till 4000 kronor. Då ingår två besök hos tandläkare, ett besök hos psykolog och en röntgenundersökning.

KBT-behandling av tandvårdsrädsla kostar 100 kronor per besök hos psykolog.

Läs mer om tandvårdsrädsla

1177 - tandvårdsrädsla

Regional medicinsk riktlinje

 

Senast uppdaterad: 2022-03-18 08:13