Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Du som är helt symtomfri är välkommen till oss som vanligt. Om du däremot känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber ber vi dig boka om din tid. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Vi ser helst att du besöker oss ensam, men behöver du assistans ska den personen också vara fri från symtom. Har du frågor är du välkommen att kontakta din klinik. Läs mer om hur coronaviruspandemin påverkar Folktandvården

FoU-service och medel

Folktandvårdens enhet för klinisk forskning är en resurs för forskning och samordning mellan forskningsintressenter. Vi hjälper dig som forskar med bland annat rekrytering av patienter till klinisk forskning.

Lokala FoU-centrum

Du som är medarbetare i Folktandvården och vill forska kan få stöd hos lokala FoU-centrum på fyra orter i Västra Götaland. Vi är samlokaliserade med Närhälsan och har FoU-ledare som ger råd och agerar som handledare.

FoU Fyrbodal

FoU Göteborg och Södra Bohuslän

FoU Skaraborg

FoU Södra Älvsborg

FoU-medel

För medarbetare i Västra Götalandsregionen finns flera fonder att söka medel för forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård, där tandvård ingår.

Lokala medel

Lokala medel för projekt inom respektive områden kan sökas 1-2 gånger per år. Här prioriteras sökanden från områden som traditionellt inte är forskningsaktiva, till exempel allmäntandvård.

Regionala medel och medel för hälsopromotion tandvård

Regionala medel kan sökas i konkurrens en gång per år och förutsätter att ett vetenskapligt samarbete sker mellan arbetsställen inom Västra Götalandsregionen.

Bidrag för att stimulera populationsbaserade interventionsprojekt för hälsopromotion inom tandvården i socioekonomiskt utsatta områden i Västra Götaland söks via anslagsgivaren Regionala medel.

Regionala medel

TUA-medel

Staten tillskjuter så kallade TUA-medel till tandvården i Västra Götalandsregionen som ersättning för landstingets åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Behöriga att söka medel ska som minst vara doktor och knuten till Folktandvården Västra Götaland och/eller Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

TUA-medel

Skaraborgsinstitutet

För dig som arbetar inom det som tidigare kallades primärvårdsområdet Skaraborg finns möjlighet att söka medel vid Skaraborgsinstitutet.

Skaraborgsinstitutet

Senast uppdaterad: 2020-02-17 12:57