Tandvårdsstyrelsen

Tandvårdsstyrelsen är en politiskt tillsatt styrelse som svarar för drift, förvaltning och utveckling av Folktandvården. Den består av nio ordinarie ledamöter och tre ersättare. I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen framgår de huvudsakliga uppgifterna.

Ordinarie ledamöter

 • Stig-Olov Tingbratt, ordförande C
 • Jens Söder, vice ordförande S
 • Moez Dharsani, ledamot S
 • Mats Frisell, ledamot S
 • Susanna Cassberg, ledamot M
 • Andreas Nilsson, ledamot M
 • Hanna Werner, ledamot MP
 • Lars-Erik Hansson, ledamot V
 • Kristina Carlsson, ledamot KD

Ersättare

 • Magnus Johansson, ersättare S 
 • Johanna Ramneskär, ersättare M 
 • Birgitta Lindholm, ersättare L
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34