Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du förkylningssymtom? Undvik nära kontakt med andra människor och besök inte våra kliniker. Boka istället om din tid. Just nu ser vi helst att du kommer ensam, men har du behov av assistans ska den som följer med också vara fri från förkylningssymtom. Har du frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta din klinik. Läs mer om hur vår verksamhet påverkas av covid-19

Tandhygienist i kommun ökar kunskap om äldres munhälsa

Nu satsar Folktandvården på tandhygienister inom kommunal verksamhet (TAIK) tillsammans med Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv. <br>– TAIK är ett sätt att bibehålla och förbättra munhälsan hos äldre, säger Jessica Persson, projektledare, Folktandvården Västra Götaland.

Projektet startar i höst och innebär att en tandhygienist arbetar integrerat i kommunal verksamhet med tandvårdsfrågor. TAIK har tidigare testats i Mariestad med gott resultat. Där var en tandhygienist sakkunnig i tandvårdsfrågor och arbetade med att stärka kompetens och rutiner inom kommunal omvårdnad med fokus på munvård.
– Det kan till exempel handla om att samarbeta med biståndsbedömare, folkhälsoplanerare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och tandvårdens lokala aktörer. Men också om att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal. Det här är ett spännande sätt att arbeta med nära vård, säger Jessica.

Viktig satsning på äldres munhälsa

Med hjälp av TAIK kan hälsofrämjande och förebyggande insatser effektivt riktas till äldre och goda munvårdsrutiner säkras för dem som inte själva klarar sin munvård. Mot denna bakgrund har Tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen avsatt medel och gett Folktandvården i uppdrag att genomföra projektet. Projektet sker i nära samarbete, och med stöd av, kommunerna.
– Satsningen på TAIK är extra viktig med tanke på att allt fler blir äldre och har kvar sina tänder längre. Det är viktigt både för välbefinnandet och den allmänna hälsan att munhälsan lyfts i den här gruppen, säger Jessica Persson.

Nu söker Folktandvården fem tandhygienister till projektet.
Till annonsen

Senast uppdaterad: 2018-06-19 17:17