Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Du som är helt symtomfri är välkommen till oss som vanligt. Läs mer om hur coronaviruspandemin påverkar Folktandvården

Så påverkar coronaviruspandemin Folktandvården

Publicerad:

Här får du svar på vanliga frågor om hur Folktandvården arbetar under coronaviruspandemin.

Här finns information om hur vi arbetar för att förebygga smittspridning under pandemin. Våra rutiner säkerställer trygg och säker vård för våra patienter.

70 år och äldre

Västra Götalandsregionen har tagit fram en regional riktlinje som reglerar vård för personer 70 år och äldre med anledning av covid-19. Vi på Folktandvården har anpassat vår verksamhet till denna riktlinje genom att begränsa planerad tandvård för åldersgruppen 70 år och äldre, med vissa undantag för att undvika allvarliga hälsoproblem på grund av fördröjd tandvård.

För att minimera kontakt mellan patienter erbjuds du som är 70 år och äldre anpassade behandlingstider så att tid i väntrum kan undvikas. Du erbjuds även möjlighet att betala med faktura.

Övriga riskgrupper

Du som är yngre än 70 år och tillhör en medicinsk riskgrupp uppmanas ta kontakt med din behandlande läkare eller med sjukvården för en medicinsk bedömning innan planerat besök hos oss.

Minska smittspridning

För att minska smittspridningen och skydda riskgrupperna uppmanar vi dig med symtom som snuva, hosta eller feber att inte besöka våra kliniker. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och boka om din tid via vår webbplats eller ring din klinik.

Behov av assistans

Just nu ser vi helst att du kommer ensam, men har du behov av assistans ska den som följer med också vara helt fri från förkylningssymtom. Vi tillåter max en person som sällskap.

Hygienrutiner

Vi har en hög hygienstandard vilket bland annat innebär att noggrann desinfektion av rum och visir utförs mellan varje behandling. Vårdpersonal använder plastförkläde, munskydd samt handskar som byts mellan varje patient.

Entrévärdar

Entrévärdar finns på plats vid våra entréer. För att skydda din och andras hälsa kommer de att ställa frågor för att försäkra sig om att endast friska personer vistas i våra lokaler.

I väntrummet

I våra klinikers väntrum har vi anpassat möbleringen för att möjliggöra för våra patienter att hålla avstånd. Vi har också skyltning som påminner om att hålla avstånd.

Följer utvecklingen

Folktandvården Västra Götaland följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19.

Frågor och svar

Vi utför de flesta behandlingar och tar emot friska patienter upp till 70 år. Vi har sett över våra rutiner och metoder, och våra behandlingar sker med en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet.

VI fortsätter begränsa planerad tandvård för åldersgruppen 70 år och äldre, med vissa undantag som görs för att undvika allvarliga hälsoproblem på grund av fördröjd tandvård.

Har du förkylningssymtom, såsom hosta, snuva och/eller feber, stanna hemma och kontakta oss för en ny tid längre fram. Detta gäller även om du har eller har haft huvudvärk under de senaste 48 timmarna. Du är välkommen igen när du varit symtomfri i minst 48 timmar.

Rådgivning kan vid behov fås via vår digitala klinik i Västra Götalandsregionens app ”Mitt vårdmöte”

Läs mer om vår digitala klinik

Alla berörda som har en bokad tid kommer vi att kontakta för att erbjuda en ny tid längre fram. När den nya tiden närmar sig får du en sms-påminnelse.

Tillfälliga lagningar klarar sig normalt sett en längre tid. Om du får akuta besvär kontakta din klinik för att boka en akuttid.

Kariesangrepp (hål i tänderna) är en långsamt pågående process och kommer sannolikt inte att förvärras på några månader. Fortsätt att hålla rent vid området, skölj regelbundet med fluor och undvik att småäta. Om du får akuta besvär kontakta din klinik för att boka en akuttid.

Om du har behov av akut tandvård ska du ringa din vanliga klinik så hänvisar de dig rätt. Vi har utvalda kliniker med särskilt smittskyddsuppdrag som tar hand om dessa grupper av patienter.

Vid en sådan situation kommer kliniken erbjuda dig att omteckna ditt avtal baserat på senaste riskbedömningen.

Vid en sådan situation kommer kliniken erbjuda dig att omteckna ditt avtal baserat på senaste riskbedömningen.

Försäkringskassan ansvarar för högkostnadsskyddet och utbetalningen av denna. I dagsläget saknas lagstöd för att förlänga ersättningsperioder på grund av framflyttade besök. För att få igenom en sådan lagändring krävs ett regeringsbeslut.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet på Försäkringskassans webbplats.

Vår förhoppning är att det kommer att ske en förändring som gör det möjligt för dig som är i behov att få din ersättningsperiod förlängd.

Västra Götalandsregionen har med anledning av covid-19 anpassat sina regler för sjukresor.

Läs mer om sjukresor på 1177.se

Läs mer

Relaterade nyheter från Folktandvården

Uppdaterade rutiner för aerosolbehandlingar

Tillfälligt stopp för viss tandvård

Ändrade telefon- och öppettider i samband med covid-19

Råd för att minska smittspridning

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Skydda dig och andra från smittspridning

Allmänna frågor och mer information

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13, läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller Aktuellt läge om covid-19 i Västra Götaland

Misstänker du att du är smittad av coronaviruset läs mer på 1177.se 

Publicerad: