Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer än tänder 2018 - konferens

Årets Mer än tänder-konferens handlar om våra tonåringar. Det är en särskilt utmanande period i livet när man är på väg att lämna barn- och ungdomsåren för att bli vuxen. Att testa gränser är en del av att växa upp. Hur kan vi på bästa sätt förhålla oss och kommunicera med unga?

Denna konferens riktar sig till dig som jobbar med tandvård och möter tonåringar i den kliniska vardagen och på olika hälsofrämjande arenor, till exempel i skolan.

Under två intensiva dagar kommer vi att få en inblick i hur det är att vara tonåring idag, hur tidigare traumatiska upplevelser kan påverka hälsan och om hur vi kan skapa tillit i samtal och möten. Hur vi möter ungdomarna på kliniken och hur vi hanterar det växande problemet med erosioner och stora behandlingsbehov.

På programmet

Posttraumatisk stress hos tonåringar – hur blir det på kliniken?
Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi och leg. psykolog. Filip är programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Hans föreläsning handlar om hur tidigare traumatiska upplevelser kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Hur gamla är de unga?
Mats Trondman, professor i kultursociologi och arbetar för närvarande bland annat som gästprofessor på Stockholms universitet. I sin föreläsning beskriver och analyserar Mats Trondman vilka dagens unga är och hur vi kan bemöta dem som vuxna. Får man vara en auktoritet? Och vad är det?

Vi behandlar ungdomar inte tänder
Tobias Fagrell och Katarina Reidal. Tobias är odont.dr. och klinikchef på specialistkliniken för pedodonti i Göteborg. Katarina är leg. tandläkare och klinikchef på Folktandvården Bergsjön, en multikulturell klinik i nordöstra Göteborg, avseende både patienter och personal. Vården präglas av akuttandvård samt stora omfattande behandlingar på barn och vuxna.

Erosioner – vart tog emaljen vägen?
Helén Isaksson, odont.dr, pedodontist vid odontologiska institutionen i Jönköping. Heléns forskning handlar om erosion och karies hos barn och unga vuxna.

Ungdomskulturen
Mia Börjesson är utbildad socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående. I sitt arbete utgår Mia från det salutogena förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.

Matvanor hos barn och ungdomar
Christel Larsson arbetar som professor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap i Göteborg. Christel forskar och undervisar inom framförallt matvanor hos barn och ungdomar samt kostundersökningsmetodik. Flera pågående forskningsprojekt handlar om att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet bland barn, ungdomar och vuxna.

Program - föreläsningar och klockslag 

Datum och tider

Datum: 6-7 mars 2018
Tid: Start kl. 08.30 den 6 mars och slutar kl. 15.00 den 7 mars
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
Deltagaravgift: 4 895 kronor ex. moms
Kvällsaktivitet: Gemensam middag och underhållning ingår i konferensavgiften.

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 februari 2018 via nedanstående länk. Observera att antalet platser är begränsat.
Anmälan till Mer än tänder 2018

Frågor om konferensen

Vid frågor om anmälan eller andra praktiska frågor, kontakta Niklas Lundborg tel. 070-293 87 48 niklas.lundborg@vgregion.se
Har du frågor om programmet, kontakta Christina Larsson tel. 070-228 01 51 christina.ev.larsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-20 09:43