Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Malin har disputerat om implantatförluster

Fredagen den 29 oktober disputerade Malin Olsson Malm, ST-tandläkare på Brånemarkkliniken, med en avhandling om implantatförluster och patientrelaterade faktorer. Malin hoppas att hennes forskning kommer leda till bättre kliniska behandlingsresultat och förfinad prognosbedömning för den enskilde patienten.

Grattis till disputationen Malin! Hur känns det?

– Tack! Det känns jättebra.

Berätta, vad handlar din avhandling om?

– Min avhandlingen handlar om implantatförluster, det vill säga implantat som inte läkt fast, som har lossnat eller avlägsnats. Jag har undersökt faktorer som kan relateras framförallt till tidiga förluster i helt tandlösa käkar men också relaterat till övriga behandlingar. I avhandlingen ingår också en studie om genuttryck i ben intill implantat som uppvisar omfattande benförlust.

Hur kommer det sig att du började forska om implantatförluster?

– Jag har undersökt det unika patientmaterialet som finns på Brånemarkkliniken för att utreda implantatförluster. Patientmaterialet är baserat på en behandlingsperiod om 27-31 år och omfattar 8 528 patienter. Behandlingen har god lyckandefrekvens men en liten andel av de installerade implantaten fäster inte i käkbenet eller så lossnar de efter en tids funktion. I vissa fall förloras tandprotesen och patienten behöver genomgå ytterligare operationer eller övergå till en annan typ av protes. Orsakerna till varför implantat förloras är fortfarande inte helt klarlagda. Ytterligare kunskap behövs för att förstå vilka patienter som drabbas av implantatförlust.

Vilka resultat kom du fram till?

– Jag har identifierat ett flertal faktorer som kan kopplas till implantatförluster, både implantatrelaterade och patientrelaterade. De flesta implantat förloras inom första året och de flesta förluster inträffar i överkäkar. Det är betydligt färre tidiga implantatförluster med de nyare, moderat råa implantatytorna jämfört med den svarvade ytan. Flera faktorer som kan kopplas till patientens allmänhälsa har identifierats, som dålig allmänhälsa, rökning och förekomst av allergier. Det finns även kopplingar till behandlingsrelaterade faktorer som dålig primärstabilitet och reducerad benvolym samt läkningskomplikationer.

Vad hoppas du på att din forskning kommer att leda till?

– Ännu bättre kliniska behandlingsresultat och förfinad prognosbedömning för den enskilde patienten. Förhoppningsvis kan det också leda till nya forskningsprojekt som ytterligare höjer vår kompetens.

Till sist, vad ska du göra nu?

– Nu ska jag fortsätta med ST-utbildningen och slutföra den innan sommaren. Förhoppningsvis kan det finnas möjlighet att fortsätta med forskning på något vis i framtiden. 

Läs Malins avhandling

Här hittar du Malins avhandling

Det här är Malin Olsson Malm

Yrke: ST-tandläkare
Ålder: 40
Bor: Ytterby, Kungälv
Familj: Man och två barn, 5 och 8 år
Intressen: Odla grönsaker, vara i naturen, umgås med familj och vänner