Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Goda vanor med dietist i tandvården

På Folktandvården Vänersborg jobbar dietisten Annie Karlsson och tandhygienisten Camilla Svanberg med att skapa nya vanor hos unga vuxna med hög kariesaktivitet.

Arbetet är en del av ett forskningsprojekt som startade i april 2019. Målet är att hjälpa unga vuxna till hälsosammare vanor genom att samverka med dietist.
– Det här är en investering för framtiden, vi arbetar preventivt så att patienterna inte ska få större problem senare, säger Camilla.

Hon är forskningskoordinator på deltid och arbetar med att få in personer
i rätt målgrupp till projektet. För att hitta 18-30 åringar med hög kariesaktivitet screenar hon klinikens tidbok och kontaktar sedan lämpliga kandidater. Om intresse finns för att vara med i studien kallas patienten till en undersökning. Camilla får en nulägesbild av munhälsan och patienten får med sig en matdagbok.

Dietistbesök efter undersökning

Nästa steg är ett besök hos dietisten Annie för att samtala om vanor i vardagen och få individuella kostråd.
– Jag utgår från patienten, frågar vad målet är och börjar med små förändringar. Nyckelhålet är ett enkelt verktyg som många inte känner till.Det kan också handla om att öka medvetenheten kring socker i frukosten  eller måltidsfrekvens kopplat till pH-värde, säger Annie.

Patienterna är med i studien i 15 månader. Under den tiden träffar de
Camilla vid fyra till fem tillfällen. Hittills har de kommit halvvägs och rekryterat 50 av 100 patienter.
Det har gått förvånansvärt bra. De flesta är väldigt tacksamma och tycker
det är kul att få vara med, säger Camilla.

Det är för tidigt att dra några vetenskapliga slutsatser, men Annie har märkt
att många patienter ändrat sina vanor under studiens gång.
– Jag ser stora förändringar redan vid besök nummer två, säger hon.

Lär av varandra

Annie och Camilla tycker att samarbetet har ökat deras kompetens och fått
dem att se saker med andra ögon.
– Det är jättekul att samarbeta med en annan yrkeskategori, man kan ta hjälp av varandra och lär sig jättemycket, säger Camilla.
Annie fortsätter:
Det är väldigt lärorikt att arbeta som dietist inom tandvården. I grunden har vi samma problem som vi arbetar med på olika håll.

Sigrid Nilsson är klinikchef och tror att Folktandvården kan nå ännu längre
i sitt hälsotänk genom att arbeta mer tvärvetenskapligt.
– Det här är ett samverkansprojekt som handlar om vad andra yrkesgrupper
kan bidra med i tandvården. Vi vill ha hälsa, men för att nå dit behöver vi ha in andra yrkeskategorier. Långsiktigt är min dröm att varje klinik ska ha tillgång till dietist, psykolog och sjukgymnast, säger Sigrid.

Klinikchefen Sigrid Nilsson, tandhygienisten Camilla Svanberg och dietisten Annie Karlsson, är överens om att samverkan mellan de olika kompetenserna är ett steg mot bättre hälsa.

Forskningsstudien

  • Studien är ett samverkansprojekt mellan Folktandvården och institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  • Syftet är att undersöka effekten av att arbeta preventivt med kariesaktiva unga vuxna.
  • Studien börjar med att en tandhygienist undersöker kariesförekomst, salivsekretion, tar bakterieprov och BMI. Patienten får med sig en matdagbok hem och får svara på frågor om till exempel hälsovanor, munhygien och självuppskattad hälsa.
  • Dietisten arbetar med individuella kostråd med utgångspunkt i Livsmedelverkets kostråd. Fokus är på intag av söta drycker, måltidsmönster och olika sorters kolhydrater.
  • Studien är en randomiserad, kontrollerad studie (RCT), vilket innebär att hälften av patienterna är med i en kontrollgrupp som inte träffar dietist.
    Magnus Hakeberg, professor och Ulla Wide, professor, är projektledare.