Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fluorlack i skolorna minskar karies

Publicerad: Uppdaterad:

Eva-Karin Bergström har i en avhandling undersökt det skolbaserade fluorlackningsprogrammet för ungdomar i Västra Götaland utifrån dess effekt på kariesutveckling, hur det upplevs och dess kostnader. Resultatet visar bland annat att programmet har lett till en bättre tandhälsa bland ungdomarna i regionen.

Eva-Karin Bergström är tandhygienist vid hälsoodontologiska enheten i Folktandvården Västra Götaland och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. I sin avhandling har hon studerat hur det skolbaserade fluorlackningsprogrammet som finns i Folktandvården Västra Götaland, även kallat FRAMM*, har påverkat kariesutvecklingen. Hon har också intervjuat ungdomar och tandsköterskor om deras upplevelser av fluorlackning i skolan, studerat kostnaderna samt jämfört två olika fluorlack i en klinisk studie.

Betydligt färre hål

Studien, som inkluderar 27 943 ungdomar, visar att ungdomarna som har varit med i fluorlackningsprogrammet har fått betydligt färre hål än de som inte ingår i programmet.

- Resultaten visar att kariesutvecklingen var 32 procent lägre efter införandet av det skolbaserade fluorlackningsprogrammet i Västra Götalandsregionen, säger Eva-Karin Bergström.

Positiva upplevelser

I avhandlingen studerade Eva-Karin Bergström också 26 ungdomar och 15 tandsköterskor som fick beskriva sina upplevelser av fluorlackningsprogrammet. Ungdomarna upplevde att det var positivt att delta men uttryckte också önskemål om att fluorlackningarna genomförs med större respekt för integriteten.

Tandsköterskorna som utför fluorlackningarna beskrev att de hade utvecklats i sin profession genom de utmaningar som var förknippade med att arbeta utanför sin tandvårdsklinik där de fick möta ungdomarna i ett sammanhang där de är bekväma och avslappnade, och där de kunde upptäcka ungdomar med dålig tandhälsa.

Kostnadseffektivt

- Kostnaden för programmet var i paritet med vinsterna, i form av minskat antal fyllningar vid 15 års ålder. Det tyder på att fluorlackningsprogrammet är kostnadseffektivt både i det korta och längre perspektivet, säger Eva-Karin Bergström.

De två olika fluorlacker som jämfördes i en 3,5-årig interventionsstudie på 1143 ungdomar visade inga statistiskt säkerställda skillnader i kariesutvecklingen.

Slutsatserna i avhandlingen innebär ett stöd för det preventionsprogram som Folktandvården i Västra Götaland införde i hela regionen under 2008.

*FRAMM står för Fluor, Råd, Arena, Mat och Motivation som är de fem olika delar verksamheten är uppbyggd kring; regelbunden fluorlackning av tänderna, råd om hur eleverna ska sköta sina tänder, att möta eleverna på en annan arena än kliniken, information om hur mat och dryck påverkar tänderna samt att motivera eleverna att sköta sina tänder. FRAMM-programmet bygger bland annat på resultaten från en doktorsavhandling som gjorts av odontologie dr. Ulla Moberg Sköld i Västra Götalandsregionen.


Eva-Karin Bergström, tandhygienist vid hälsoodontologiska enheten i Folktandvården Västra Götaland och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2016-10-13 11:37