Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Asylsituationen - ett år av erfarenheter

Publicerad: Uppdaterad:

Det senaste årets stora flyktingström har inneburit ett ökat tryck på Folktandvården Västra Götalands kliniker. Stora insatser har gjorts för att möta det ökade behovet av tandvård – ett utmanande och utvecklande arbete på samma gång.

Ökningen av tandvård till asylsökande som noterades under hösten 2015 har stabiliserats under första halvåret 2016. Det kan man se i Folktandvårdens delårsrapport som redovisades i Tandvårdsstyrelsen under onsdagen.

Under perioden januari till juli 2016 har totalt 8 721 asylsökande patienter behandlats på Folktandvårdens kliniker varav drygt hälften är barn. Det totala antalet asylsökande barn och ungdomar som behandlats i Folktandvården under perioden har ökat med 100 procent.

– Det har naturligtvis inneburit en hel del merarbete och klinikerna har också fått hitta nya sätt att arbeta för att möta behoven. Något som jag tycker de har gjort på ett föredömligt sätt, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande.

Exempel på insatser som Folktandvården genomfört under perioden:

  • Anställt en samordnare för asyl- och flyktingfrågor som stöd till klinikerna.
  • Statsbidrag om 12 miljoner kr har fördelats ut till flera av Folktandvårdens 156 kliniker som stöd för ökade merkostnader i vård och behandling av kommunmottagna barn och unga (0-24 år).
  • Riktade utbildningar till Folktandvårdens medarbetare.
  • Mobil tandvård har erbjudits vid flyktingförläggningen Restad gård.

En sammanställning av Folktandvårdens verksamhet januari-augusti 2016 finns att läsa i delårsrapporten.

Jouröppet och lokala integrationsprojekt – tre klinikers erfarenheter:

Katarina Reidal, klinikchef Folktandvården Bergsjön: – I Bergsjön upplevde vi att trycket ökade hösten 2015 och vintern 2016. Framåt vårkanten planade det ut. I dag har vi färre asylsökande akutpatienter men ett ökat antal planerade behandlingar på asylsökande barn och nyanlända barn, unga och vuxna. För att möta behovet har vi utökat våra jourtider under veckorna.

Eva Magnusson, klinikchef Folktandvården Sylte, Trollhättan: – Vi märkte att många barn kom med akuta besvär och mycket stora vårdbehov. I vårt område finns ett boende för ensamkommande flyktingpojkar, de flesta från Afghanistan med dari som modersmål. Vi har en tandläkare på kliniken som pratar dari och fick då idén om att hålla öppet några lördagar för att ta emot dessa pojkar. De fick skjuts från boendet, information på sitt språk av vår tandläkare och en effektiv behandling. Det blev väldigt positivt på många sätt: vi kunde planera vården i stället för att de skulle dyka upp akut, patienterna fick ett bra mottagande och bra information. De som jobbade dessa lördagar kände verkligen att de gjorde nytta och nådde fram med vårt budskap. Detta har lett till att den här patientgruppen nu inte söker akutvård, vilken win-win!

Ingvar Dimberg, klinikchef Folktandvården Tranemo: – Lokalt pågår flera integrationsprojekt där vi från Folktandvården deltar, bland annat för ensamkommande barn och för mödrar. Vi har även varit med att starta övervakad tandborstning i några skolor i kommunen.

– Insatserna vi gjort innebär en ökad arbetsinsats för kliniken men jag är övertygad om att vi får tillbaka det på lång sikt, i form av bättre munhälsa. Dessutom får vi en bra integration med många personliga kontakter och ökad förståelse från båda sidor. Det känns oerhört givande att kunna bidra med vår pusselbit när det gäller anpassningen till vår kultur. Vi har även fått en bra träning i att hantera svåra situationer.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2016-10-12 07:59