Bli specialist hos oss

Framtidsutsikterna för specialister är goda. Vi har behov av ytterligare specialisttandläkare inom flera specialiteter och kan erbjuda dig många möjligheter när du är klar med din specialistutbildning.

Vår specialistutbildning är av hög kvalitet med kompetenta och engagerade handledare. Vi utbildar regelbundet inom alla specialiteter. Du som är allmäntandläkare med två års praktik och har av Socialstyrelsen godkänd legitimation, är välkommen att söka.

Du kan också meritera dig genom så kallade meriteringstjänster, där du provar på att arbeta vid en specialistklinik under minst sex månader. Erfarenhet av forskning och undervisning är också meriterande.

Utbildningen pågår under tre-fyra år. Utbildningen är förlagd till Odontologen i Göteborg och några av våra övriga specialistkliniker i Västra Götaland.

Ur innehållet:

 • Undervisning i det egna ämnet och i randämnen
 • Ämnesspecifika seminarier
 • Gemensamma seminarier för samtliga specialister under utbildning
 • Nätverksträffar med nya kollegor

Meritvärdering inför specialisttjänstgöring

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella specialisttjänster, utarbetat av samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (Sats).

Behörighet

 • Tandläkarlegitimation, utfärdad av Socialstyrelsen
 • Två års allmänpraktik på heltid, inklusive både barntandvård och ungdomstandvård

Meritbedömningsprinciper

Klinisk tjänstgöring är meriterande enligt punkterna nedan:

 • Allmän praktik upp till fem år omräknat till heltid
 • Deltidstjänstgöring inom specialiteten upp till maximalt sex månader omräknat till heltid
 • Deltidstjänstgöring inom randämnen angivna för specialiteten upp till maximalt sex månader omräknat till heltid

Genomgångna kurser och utbildningar är meriterande enligt punkterna nedan:

 • Utbildningar av värde för specialiteten
 • Projektarbete, till exempel kvalitetsarbete, eller eget utvecklingsarbete, till exempel vetenskapliga publikationer eller undervisningsinsatser
 • Sökanden ska ha visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten
 • Annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöringen bedöms positivt
 • Sökanden ska ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning
 • Social kompetens samt kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska bedöms vid intervju
 • Klinisk mognad och kapacitet bedöms likaledes vid intervju
 • Eventuell gradering av anförda bedömningsprinciper kan ske enligt rutiner beslutade av respektive regional Sats-grupp

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet ska följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst. En granskningsgrupp skapas med klinikchef eller motsvarande och handledare från huvudklinik (och eventuell annexklinik) samt representant för HR-enheten för värdering av de sökande. Det är önskvärt att representanter för båda könen ingår i gruppen. Det kan även vara flera representanter än en.

Anställningsintervju med de mest meriterade sökandena genomförs av:

 • Klinikchef eller motsvarande och handledare
 • En eller flera representanter från HR-enheten, eventuellt med hjälp av ett analysverktyg
 • Referenstagning sker efter genomförd intervju
 • Urval sker i samråd mellan klinikchef eller motsvarande, handledare och HR-enhet samt med huvudmannen
 • Slutligen beslutar klinikchefen eller motsvarande om anställning
 • Tillsättningsförfarandet redovisas för lokala respektive nationella Sats vid dessa gruppers närmast påföljande möten

Ansökan

Skriv ut och skicka in blanketten för ansökan som du når via länken nedan.

Meritförteckning vid ansökan till specialistutbildningstjänst 

Senast uppdaterad: 2017-09-11 07:40