Priser och avgiftsklasser

Priset för Frisktandvård baseras på din munhälsa. Det innebär en lägre månadskostnad för dig som har en mindre risk att få problem med tänderna.

Det finns tio avgiftsklasser för Frisktandvård, vilken grupp du hamnar i beror på vilket skick dina tänder är i.

Priser och avgiftsklasser

Alla priser är 2017 års priser och anges i svenska kronor.

Grupp  Kostnad med ATB* 24-29 år och från 65 år och äldre Kostnad med ATB* 30-64 år** 
Månad År Månad År
1 50 600 62 750
2 62 744 74 894
3 78 936 90 1086
4 113  1356 125 1506
5 184 2208 196 2358
6 240 2880 252 3030
7 324 3888 336 4038
8 451 5412 463 5562
9 660 7920 672 8070
10 885 10620 897 10770

 

*Alla som är inskrivna i svensk allmän försäkringskassa får ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) från och med den 1 juli det år man fyller 22. Prisnivåerna förutsätter att du, oavsett ålder, använder ditt allmänna tandvårdsbidrag som delbetalning av Frisktandvården. Månadskostnaden ovan är din faktiska kostnad efter att tandvårdsbidraget är använt.

Läs mer om tandvårdsbidrag och tandvårdsstöd

** För dig under 30 och över 64 blir månadskostnaden lägre på grund av ett högre allmänt tandvårdsbidrag.

Exempel på vad som kan påverka ditt pris

  • Din "tandhälsohistorik", bland annat karies, fyllningar, rotfyllningar, kronor, broar, tandköttsinflammation, tandlossning, frätskador.
  • Piercing i munnen
  • Dina kostvanor
  • Om du röker eller snusar
  • Hur du sköter dina tänder
  • Om dina tänder utsätts för extra påfrestningar, till exempel om du gnisslar tänder.

Betala på olika sätt

Du kan betala per månad via autogiro eller per år via faktura eller e-faktura. Det går även att betala hela beloppet för tre år med kort eller kontant.

Autogiro

När du tecknar frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro kan du få dubbla månadsdragningar när andra avtalsåret börjar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp.

E-faktura

Du som är frisktandvårdspatient i Folktandvården i Västra Götaland kan bli e-fakturakund.

Om du väljer e-faktura skickar vi fakturan elektroniskt till din internetbank. E-fakturan innehåller samma uppgifter som dina tidigare fakturor och du får den vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan. Du får ett meddelande i din internetbank när du har en faktura att betala. När du har godkänt den ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Observera att om du väljer e-faktura kan du endast få årsfakturor.

Om du missar att betala din e-faktura får du en påminnelse i pappersformat. Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura.

Anmäl att du vill ha e-faktura
Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. När du har fått en bekräftelse kommer nästa faktura till din internetbank.

Säkerhet
Det är bara du som kan se e-fakturan via din internetbank.

Kontakt

  • Allmänna frågor angående e-faktura - kontakta din internetbank.
  • Frågor om en specifik faktura - kontakta din klinik/mottagning.
  • Frågor om betalningar - kontakta Folktandvårdens ekonomienhet på telefon 010-441 70 95 eller på E-postadress
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37