Fluorlackning i skolan

Alla grundskolor i Västra Götaland får regelbundet besök av Folktandvården. Med denna hälsofrämjande insats vill vi bidra till att barnen lämnar skolan med så friska tänder som möjligt.

Vid besöken berättar vi om munhygien, goda matvanor och riskerna med tobak. Vi fluorlackar också barnens tänder. Det fluorlack vi använder heter Duraphat® dentalsuspension, samma lack som används i samband med klinikbesök. Fluorlackning är ett viktigt hjälpmedel för att ge ungdomar en god tandhälsa.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:24